Die dynamiek in het stadion: daar geniet ik van!

Sjouke Noordenbos

Hij is inmiddels al vijftien jaar vrijwilliger bij FC Groningen. Daarvoor deed hij hetzelfde werk bij de stadsmarathon in Groningen, maar toen in 2009 dit evenement ter ziele ging kreeg Sjouke Noordenbos weer wat meer vrije tijd. Dat duurde niet lang, want een oud-collega, die inmiddels bij FC Groningen werkte, benaderde hem voor een vrijwilligersbaan als steward. Hoewel Sjouke weinig affiniteit met voetbal had, vond hij de uitdaging interessant genoeg. In zijn werk binnen het gevangeniswezen was hij altijd al gefascineerd door de organisatie van een bedrijf en daarom wilde hij graag eens een kijkje nemen achter de schermen van een modern voetbalbedrijf. Hij werd in de club opgenomen en vanaf het eerste moment voelde het als een warm bad.

Supervisor

Sjouke is inmiddels 63 jaar en is nog altijd niet uitgekeken bij FC Groningen. Nadat hij enkele jaren had gewerkt als steward tijdens de thuiswedstrijden, werd hem gevraagd of hij supervisor van de stewards wilde worden. Dat leek Sjouke wel wat, want hij zag mogelijkheden om de organisatie met hulp van Wim de Vries en Mathias Mulder te professionaliseren. Sjouke werd verantwoordelijk voor het welbevinden van alle stewards tijdens de wedstrijden, hij ging de planningen maken en leidde de vrijwilligerscursussen.

Vrijwilligerscursussen

Zoals dat bij alle grote clubs in Nederland gebeurt, moeten ook de vrijwilligers die bij FC Groningen aan de slag gaan een aantal korte cursussen volgen. Er worden acht modules gegeven, onder meer over stadionkennis, gastvrijheid en klantvriendelijkheid, brandveiligheid, hulp bij noodgevallen en, voor stewards één van de belangrijkste, gedragskennis.  Vooral wat deze laatste module betreft kan Sjouke zijn expertise ruimschoots inzetten. “Hoe herken je probleemgedrag, hoe signaleer je, hoe ga je om met emotie. Sport en zeker voetbal kent veel emotie wat zich uit in gejuich, schelden, aanmoediging en ergernis. Hoe ga je daar als vrijwilliger mee om. Daar oefenen we mee tijdens de cursus.”

Professionalisering

De belangrijkste doelstelling die Sjouke voor ogen heeft is dat alle mensen die naar het stadion komen een gezellige middag hebben en zich welkom en veilig voelen. Daar moet wat Sjouke betreft de focus liggen en niet op het hele kleine groepje relschoppers. “Daar hebben we de organisatie de afgelopen jaren op afgesteld. Waar eerder de beveiligers stonden, staan nu vaste vrijwilligers. Mensen die de supporters kennen en weten hoe ze het contact met hen moeten aangaan en onderhouden. Maar ook voor de supporter is een vertrouwd gezicht belangrijk. In die ontwikkeling wil ik graag investeren. De club heeft 400 vrijwilligers en daar zitten mensen tussen met heel verschillende capaciteiten en die wil ik graag zoveel mogelijk op de juiste plek inzetten.”

Humor hoort erbij.

Ondertussen geniet Sjouke van de dynamiek en de sfeer in het stadion. En een geintje zo nu en dan hoort er bij. Zijn  leidinggevende is ook een fanatieke supporter van FC Groningen en heeft een vaste plek. “Nog niet zo lang geleden vertelde hij mij dat hij niet snapte, dat hij elke keer als hij in het stadion kwam gefouilleerd werd. Wat hij niet wist was dat ik, zodra ik hem zag aankomen, de dienstdoende steward opdracht gaf hem te fouilleren. Totdat hij mijn bemoeienis in de gaten kreeg en hij mij op het werk uitnodigde voor een functioneringsgesprek! Dit is toch humor! Ik kan ervan genieten.”

Tekst en beeld: Jan de Koning

Naast stewards, gastheren/vrouwen en verkeersregelaars heeft FC Groningen ook activiteitenbegeleiders voor Cosis nodig.