Diversiteit

Een week geleden tekenden 10 grote werkgevers uit het Noorden het Charter Diversiteit. Dat deden ze in het Groninger Museum, zie foto. Daarmee verklaarden ze dat ze zich gingen inzetten voor een divers personeelsbestand, waar plaats is voor mensen met een beperking, met een andere culturele achtergrond, voor mensen behorende tot de LGHBTI gemeenschap, voor jongeren èn ouderen en voor vrouwen (ook op hoge posities), Over een half jaar moeten ze daarvoor een actieplan inleveren. Want een papiertje is makkelijk getekend, het gaat om een actieplan. (leer hier meer over het Charter en de ondertekening.)

Hoe divers zijn de vrijwilligers in de stad?

Hoe divers zijn onze vrijwilligers? Wij als vrijwilligersNieuws redactie spreken regelmatig vrjwilligers met een ‘beperking’: ze zijn dan voor 80 of 100% afgekeurd (vanwege fysieke of psychische problemen) en het is fijn dat zij als vrijwilliger aan de slag kunnen. Dat doen ze met veel enthousiasme en inzet. Wat dat betreft is het vrijwilligersbestand in de stad divers genoeg. Misschien zijn vrouwen een beetje in de meerderheid maar dat scheelt niet veel. Er is een grote groep ouderen aan het werk als vrijwilliger en ook een flinke groep jongeren, maar vrijwilligers tussen de 25 en 65 vinden we niet echt veel (tenzij ze afgekeurd zijn). Daar missen we nog wat. Hier zie je dat waar vrouwen, ouderen en mensen met een arbeidsbeperking nog ‘gemist’ worden bij de betaalde werknemers, ze juist een plek vinden in de grote groep vrijwilligers. We vragen de vrijwilligers die we interviewen niet naar hun seksuele geaardheid dus daar kunnen we niets over zeggen. Al weten we dat dezen vaak actief zijn als (vrijwillig) voorlichter op scholen.

Migranten

Wat we vooral missen zijn vrijwilligers met een migratieachtergrond, statushouders dus. Ze zijn er wel (persoonlijk ken ik 5 migranten die vrijwilligerswerk doen of deden bij buurthuiskamer Bij Bosshardt in de Oosterparkwijk), maar het is mondjesmaat. Hoe het komt dat je ze bij andere organisaties niet vaak tegenkomt is niet helemaal duidelijk. Misschien is de taal een barriere? is het hele begrip ‘vrijwilligerswerk’ hun vreemd, want onbekend in het land van herkomst? weten ze de weg niet te vinden naar link050? Of werken ze bij vrijwilligersorganisaties waar de redactie niet  langs gaat? We zouden het graag horen, mail naar: vrijwilligersnieuws@mjd.nl

Vrijwilligster in gesprek met bezoeker bij Bij Bosshardt

tekst : Jeanet Verveer 
foto boven : Henk Tammens
foto onder : Jeanet Verveer