Dorpscoöperatie Ten Boer en omgeving: samenwerken aan samenleven

De Dorpscoöperatie Ten Boer bestaat nu zeven jaar en is opgericht om het samenleven in Ten Boer en de bijbehorende dorpen prettig te houden voor iedereen. ”Met het ombouwen van het verzorgingshuis tot een verpleeghuis kwam de leefbaarheid voor ouderen in de aanleunwoningen in het gedring.” Aldus voorzitter Peter Redeker.

Samenwerken aan samenleven!

“Ouderen konden geen gebruik meer maken van de faciliteiten van het verzorgingshuis. In een gesprek met inwoners kwam naar voren dat ze zo’n plek misten. Ze wilden graag gezelligheid, koffiedrinken en andere activiteiten om samen te doen. Dus daarom hebben we deze coöperatie opgericht, met steun van het WIJ-team en de gemeente Groningen,” vertelt Peter. “Inmiddels hebben we meer dan 160 leden. We hebben, samen met Wij Ten Boer, nu een plek in een voormalige school waar we van alles organiseren, alles om elkaar te ontmoeten. Zoals stoelgymnastiek, 1x per maand een dorpsdiner, creatieve activiteiten en natuurlijk gewoon koffiedrinken. En het mooie is dat het lidmaatschap gratis is, want alles wordt door vrijwilligers gedaan,” vertelt Peter trots.

Niet voor maar met de leden

“Een coöperatie betekent dat je alles met de leden bepaalt, iedereen is even verantwoordelijk, we bedenken niet voor maar mèt de leden. Daarvoor zijn de ledenbijeenkomsten. We werken veel samen met het WIJ-team en de gemeente faciliteert. Dat is toch een prachtig concept,” vat Peter samen. “Zo hebben we een hulpdienst voor kleine hulpvragen, bijvoorbeeld boodschappen doen, klusjes als een schilderij ophangen, of een lamp, etc. Geen dingen voor vakspecialisten, want daar willen we niet mee concurreren,” aldus Peter. “Onze leden hebben zelf aangegeven wat ze kunnen en willen doen, dus we hebben een grote achtervang. Maar we hebben behoefte aan meer mensen die iets willen doen, bijvoorbeeld iemand die een oudere vrouw wil helpen in de tuin, maar dan wel samen en geen zwaar werk. Het gaat in de advertentie om een tuinmaatje. Maar zoals gezegd, we hebben aan meer vrijwilligers behoefte, zoals iemand die de koffieochtenden wil verzorgen, 1x per twee weken op woensdagochtend, en chauffeurs.”

Kleinschalig dorpsvervoer

“We hebben samen met het WIJ-team kleinschalig dorpsvervoer opgezet. Daarvoor heeft de gemeente een elektrische auto beschikbaar gesteld. En het mooie is dat de chauffeurs die auto ook voor kleine ritjes privé mogen gebruiken als die niet nodig is voor het dorpsvervoer.”

Kortom, de Dorpscoöperatie motiveert de inwoners om iets voor elkaar te doen, en het werkt, en dat is toch geweldig? En Peter is heel tevreden met de herindeling, sinds ze bij de gemeente Groningen horen. Zo hebben ze, met inzet van vrijwilligers, ook het zwembad kunnen behouden. Maar de grootste wens is toch wel een multifunctioneel centrum, want ze zitten nu in een oude school en die wordt waarschijnlijk over drie jaar afgebroken. “We zijn nu aan het ‘proefdraaien’ om te bewijzen dat we echt zo’n centrum nodig hebben, en dat we het draaiende kunnen houden met al onze vrijwilligers,” lacht Peter.

En dat gaat vast wel lukken!

Wil je ook iets doen? Je hoeft niet in Ten Boer te wonen. Kijk op de vacature voor meer info en contactgegevens van Peter Redeker.