Een kleinzoon met veel opa’s en oma’s

Dignis (onderdeel van Lentis) biedt zorg aan meer dan 1.000 bewoners in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de provincie Groningen en de kop van Noord Drenthe. Er worden diensten verleend aan circa 750 cliënten van aanleunwoningen en inleunwoningen in de directe omgeving van Dignis locaties.
Bij Dignis werken 650 vrijwilligers! Sebastiaan Rodenhuis is één van hen, hij bezoekt wekelijks ouderen in het Heymanscentrum in Corpus den Hoorn.

Humor is belangrijk in de omgang met ouderen.

Sebastiaan vindt dat jeugd en ouderen meer met elkaar moeten omgaan. Hij zegt: “Het zijn nu erg gescheiden werelden. Als ik aan mijn vrienden vertel dat ik vrijwilligerswerk bij ouderen doe kunnen ze zich daar weinig bij voorstellen. Nog steeds doe ik het met veel plezier. Ik heb ontdekt dat humor belangrijk is in de omgang met ouderen.”

Ik bak zelf een kruidkoek

“Al weer tweeënhalf jaar ben ik hier actief. Op zondagmorgen schenk ik koffie en thee. In een paar uur tijd ga ik langs ongeveer dertig kamers met mijn karretje. Hier en daar maak ik een praatje en ik ken de mensen inmiddels behoorlijk goed. De praatjes zijn vaak een herhaling van de gesprekken die eerder plaats vonden. Door deze regelmatige bezoeken bouw je echt een band op. Als er iemand komt te overlijden heb ik het daar soms echt moeilijk mee.

Toen ik aan dit werk begon mocht ik een plakje cake of koek bij de koffie en thee serveren. Door de bezuinigingen werd dit al gauw een krenterig meelkoekje. Opeen gegeven moment zelfs helemaal niets meer. Nu zorg ik zelf dat er cake en koek bij de koffie wordt geserveerd. Ik koop een cake en bak zelf een kruidkoek. Ik ben hier inmiddels kind aan huis. De ouderen zien me als hun kleinzoon en ik zie hen als opa en oma. Sommige mensen zien bijna geen leeftijdsgenoten meer die ze nog kennen. Door bijvoorbeeld hersenbloedingen en andere beperkingen kunnen ze niet meer naar buiten om zelf mensen op te zoeken. Anderen krijgen dagelijks bezoek van familie.

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en hebben, als ze opgenomen worden, een steeds zwaardere zorgvraag. Het personeel werkt hard om het allemaal bij te kunnen benen. Daar heb ik diep respect voor.”

Bron: “Vrijwilligers in beeld. Verhalen en informatie”  Dignis/Lentis 2019

Dignis heeft altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers.

https://www.dignis.nl/