Een schenking van 1 miljoen

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) en Social Enterprise NL krijgen samen een schenking van 1 miljoen van de Nationale Postcode Loterij.

Sociaal Ondernemen

Beide organisaties richten zich op sociaal ondernemen, door en voor actieve buurtbewoners. Het LSA stimuleert en verbindt bewoners en helpt ze kennis en deskundigheid met elkaar en met anderen te delen. Sociaal EnterpriseNL ondersteunt ondernemers die de voortrekkers zijn op weg naar een nieuwe economie: circulair, inclusief en armoedevrij.

Lokale economie

Zo runnen bewonersgroepen bijvoorbeeld buurthuizen, lokale fondsen of onmisbare ontmoetingsplekken. Ze werken aan een eerlijke en sociale energietransitie. Sommige bewonersinitiatieven groeien uit tot BewonersBedrijf of WijkBV en creëren mét en vóór buurtbewoners sociale werkplekken in het hart van de gemeenschap. Ze versterken de lokale economie door gezonde en betaalbare afhaalmaaltijden te koken. Door razendsnel laptops en huiswerkbegeleiding voor buurtkinderen te regelen die door de lockdown thuis onderwijs moesten volgen. Het lukt BewonersBedrijven vaak ook om een vrijwilligersvergoeding uit te keren, waardoor mensen meer te besteden hebben.

Keuken

Een voorbeeld van zo’n bewonersgroep vind je in Amsterdam, waar in een grote keuken vrijwilligers zo’n honderd maaltijden koken. Gratis voor buurtbewoners die weinig te besteden hebben. Het ophalen van het eten is een moment om even uit huis te zijn. Tijdens de eerste lockdown zetten ze de deuren van de ontmoetingsruimte open voor daklozen, ongedocumenteerden die nergens terecht konden. “Ze hadden bij ons in elk geval sanitair, konden hun handen wassen en wat bijslapen – dat zit er op een nachtopvang vaak niet in. Af en toe kwam de GGD langs voor voorlichting en ze kregen Nederlandse les.”

Het geld gaat naar:

Training en ondersteuning van startende BewonersBedrijven, bestaande BewonersBedrijven helpen met doorgroeien. Ondersteuning bij complexe vraagstukken zoals een aanbestedingstraject of juridische en fiscale uitdagingen. Zorgen voor een landelijke communicatie campagne en positieve beleidsbeinvloeding.  Alles om ervoor te zorgen dat de voorwaarden voor buurtinitiatieven optimaal zijn.

Meer informatie over LSA&Social Enterprise NL vind je hier