Gered Gereedschap zoekt dringend nieuw onderkomen

Vereniging Gered Gereedschap Groningen is een vertrouwde organisatie, die afgedankt gereedschap repareert en beschikbaar stelt aan het technisch onderwijs in Afrika. Nu is deze organisatie nog gevestigd in de voormalige technische school aan de Van Schendelstraat, maar daaraan komt in het najaar een eind.
Over de huisvestingsnood, over de vrijwillige inzet van het technisch team en over de nabije toekomst van Gered Gereedschap spreek ik voorzitter Henk Smith. En ondertussen maakt filmer Bart Nieuwold opnames in de werkplaatsen en de kantine.

 

Gered Gereedschap komt op straat

Gered Gereedschap loopt goed. “In de afgelopen 20 jaar hebben we geen gebrek gehad aan financiële middelen en aan oud gereedschap dat wordt ingebracht. Vrijwilligers weten ons via Link050 wel te vinden. We hebben in deze oude school de ruimte, maar we wisten ook dat het tijdelijk zou zijn.” Gered gereedschap moet eind oktober/ begin november deze plek verlaten, maar een ander onderkomen is tot dusver niet gevonden.

Handige vaklui doen het zelf

Het is nu zaak om in de stad een passend pand te vinden. Nu beschikt Gered Gereedschap over 150 m2 werkplaats voorzien van water en krachtstroom, een keukentje met kantine, een magazijn en een kantoortje. Samen ca. 200 m2 werkruimte. Het is niet nodig dat het nieuwe onderkomen al af is, want het technisch team bestaat uit handige vaklui, die zelf de voorzieningen kunnen aanleggen en het nieuwe onderkomen kunnen opknappen.

Betrouwbare vrijwilligers

Henk Smith roemt de sfeer en de kameraadschappelijke omgang van het team. De vrijwilligers hebben een technische achtergrond en zetten zich met hart en ziel in om het ingebrachte hand- of elektrisch gereedschap en de naaimachines perfect op te knappen. “Bij ons werken vooral gepensioneerden, die niet meer de druk van een betaalde baan voelen. Ik werk graag met deze leeftijdsgroep, want ze zijn ontspannen, werken zelfstandig en ik kan op hen rekenen. Bij technische moeilijkheden leren we van elkaar.”

Leef- en arbeidskansen vergroten

Alleen het beste gereedschap gaat naar geselecteerde technische scholen in Tanzania, Malawi, Uganda, Ghana, Congo DRC en Kameroen. “Het zijn projecten waarvan we weten dat het hele proces betrouwbaar is.” Van de projecten komt ook informatie terug naar Gered Gereedschap, waaruit blijkt dat de afnemers blij zijn met de gereedschappen. “Het motiveert als je ziet dat een project een pakket gereedschap enthousiast in ontvangst neemt en dat door een gedegen vakopleiding de leef- en arbeidskansen van jongeren wordt vergroot.”

Gered Gereedschap is geen opleiding

Soms komen er aanvragen voor stages of er komen mensen langs om technische vaardigheden te leren, maar dat biedt Gered Gereedschap niet. “Op het gebied van administratie en organisatie is er nog wel wat te doen, maar eerst moeten we in de komende maanden een andere plek in de stad zien te vinden!”

Inmiddels heeft men een nieuwe locatie gevonden.

Wil je vrijwilliger worden? De vacatures kan je hier bekijken.

tekst :Gerard van Duinen
beeld : Bart Nieuwold