Geslaagd Feest voor vrijwilligers uit uit de Noordelijke wijken

De vrijwilligersfeesten op 25 november (voor vrijwilligers uit Lewenborger) en 2 december (voor Beijumer vrijwilligers) waren een groot succes. In totaal hebben ruim 210 vrijwilligers meegegeten (er was keus tussen hutspot, stamppot boerenkool en stamppot zuurkool met gehaktbal of vegetarische worst), genoten van het theater, het breakdance optreden en meegezongen. (Het programma was min of meer gelijk voor beide wijken). De wijkburgemeester Rik van Niejenhuis opende het feest in Lewenborg met veel complimenten en waarderende woorden voor alle vrijwilligers. In Beijum opende het Marlon Berends, gebiedsmanager het feest. Ook zij vertelde hoe onmisbaar de Beijumer vrijwilligers zijn.

‘Wie wordt blij van vrijwilligerswerk?’

De twee feesten werden aangeboden door de wijkwethouder en het hele gebiedsteam Oost. Ze wilden hiermee de vrijwilligers bedanken voor hun inzet en laten zien hoeveel waardering de gemeente heeft voor het vele werk dat vrijwilligers in de Noordelijke wijken verzetten. Het bedankje begon al toen de vrijwilligers over de rode loper binnen liepen waar theater Authentiek ze op een ludieke manier welkom heetten. In de zaal leerden de vrijwilligers elkaar een beetje kennen doordat gangmaker en dagvoorzitter Lucas Winkel (Cultuurcoach) allerhande vragen stelde: ‘Wil iedereen opstaan die blij wordt van vrijwilligerswerk’- gelukkig stond de hele zaal op –  en:  ‘Steek je vinger op als je werkt met duurzaamheid, …met sociaal contact,… met sport” en “wie doet iets totaal anders?’ Ook bleek bij navraag dat er vrijwilligers zijn die zich op meer dan 1 plek inzetten. Als afsluiting van dit kennismakingsrondje gaven alle aanwezigen elkaar letterlijk een schouderklopje.

Dans, theater, zang en complimenten

De organisatoren waren aanwezig, niet alleen om mensen te bedanken, maar ook om in de pauze met de vrijwilligers te praten, te horen wat iedereen deed en uit te nodigen van zich te laten horen als ze iets voor jou of jouw organisatie kunnen doen. Groepjes vrijwilligers lieten zich in de pauze vereeuwigen op een foto en een aantal vrijwilligers werd vanwege hun inzet door theater Authentiek niet alleen uitbundig gecomplimenteerd maar ook op een voetstuk gezet.  Improvisatie theater Rambi en de breakdance groep van 84 Posse school oogsten veel lof, gelach en applaus. In Lewenborg mochten we meezingen met het grote koor van de Oude bieb, met veel mooie Engels- en Nederlandstalige liederen. En in Beijum waren het twee dappere dames die de zaal voorgingen in gezang. Tussendoor luisterde de zaal in diepe stilte naar een paar gedichten over vrijwilligers. Want als gezegd wordt ‘laten we alsjeblieft zuinig zijn want van jou is er maar een’, of ‘jij hebt mijn hart al veroverd’ dan wordt je daar als vrijwilliger toch wel stil van.

Het feest was georganiseerd door Bij Vrijdag, WIJ Groningen, Ingrid Blink, de Gemeente Groningen en Vrijwilligerssteunpunt link050.

Tekst  : Jeanet Verveer
Foto’s :Janet Bos