Hartveilig op zoek naar een communicatief talent

De stichting Groningen Hartveilig heeft als missie om in de provincie Groningen voldoende burgerhulpverleners op te leiden en te blijven trainen om zo de slagingskans van reanimaties te vergroten. Momenteel staan er in de gehele provincie ongeveer 7500 burgerhulpverleners geregistreerd, in de stad zijn dat er 3000. Daarnaast houdt Groningen Hartveilig zich bezig met het in kaart brengen en voldoende beschikbaar maken van AED’s. De stichting heeft circa vijftien professionele trainers die door de gehele provincie ongeveer honderd trainingen per jaar geven.

Plotselinge ingeving

Algemeen bestuurslid Klaas Bijl kwam ongeveer twee jaar geleden voor het eerst in aanraking met Stichting Groningen Hartveilig: “Twee jaar geleden dacht ik – waarom weet ik eigenlijk niet – ‘god wat als ik nu ergens ben en iemand zakt in elkaar, wat moet ik dan doen?’ Dat daar iemand ligt en ik weet niet wat te doen, dat leek mij zo’n akelig idee. Toen las ik iets over een event in Stad waar ze honderden mensen wilden opleiden en toen dacht ik verrek, daar ga ik heen.’’ Klaas werd burgerhulpverlener en toen Groningen Hartveilig korte tijd later nieuwe bestuurders zocht, besloot hij zich hiervoor aan te melden.

Impact

De stichting heeft veel oog voor alle betrokkenen en de impact die hun inzet kan hebben. “Voor de burgerhulpverleners die iemand gereanimeerd hebben, is er standaard nazorg. Van ‘hoe was het en heb je wellicht behoefte aan nazorg?’ Want het is een ingrijpende gebeurtenis. Heel vaak kom je bij iemand waarvan je misschien al vermoed of later te horen krijgt dat hij of zij overleden is, dus dat heeft best impact.”

Evaluatie

Bij een recent evaluatiemoment concludeerde het bestuur dat er nog best wat te verbeteren valt op communicatief gebied. Klaas: “Wat beter kan is de communicatie intern en extern, richting bijvoorbeeld alle betrokken gemeenten, en ook het gebruik van social media. Als wij nou eens iemand binnen kunnen halen die PR leuk vindt, dan verbindt dat alle betrokken partijen nog beter bij wat we doen.”

Profiel

Op de vraag waaraan de geschikte kandidaat moet voldoen antwoord Klaas: “Kijk, het is wel belangrijk dat je PR en schrijven leuk vindt en enige affiniteit hebt met het onderwerp. Het onderwerp komt al wat vaker in het nieuws, er zijn acties om AED’s uit te breiden. Daar kunnen we via social media bij aanhaken. Het begint langzaam in te dalen dat AED’s van levensbelang kunnen zijn. Het zou mooi zijn als we met behulp van social media een netwerk op kunnen bouwen.” Klaas voegt er nog aan toe: “We schatten deze functie in op twee tot vier uur per week, maar dit is variabel. Je kunt de werkzaamheden veelal zelf inplannen, dus op momenten dat het je uitkomt. Verder is het mogelijk een kleine vergoeding te krijgen die in verhouding staat tot je gemaakte uren.”

De vacature van pr en social media functionaris voor Stichting Groningen Hartveilig staat nog open.

Tekst: Gert Westerhof

foto: Stichting Groningen Hartveilig