Het Besturenfestival was een succes

Een zaal vol voorzitters, penningmeesters, secretarissen en andere bestuursleden van een aantal heel diverse organisaties, stichtingen en verenigingen. Waar vind je dat? Afgelopen week kwamen ongeveer 50 bestuursleden bij elkaar in het Dok in Lewenborg om te luisteren naar sprekers en de liedjes van Gabrielle Glasbeek en om met elkaar in gesprek te gaan. Na afloop hoorde ik van een paar deelnemers dat ze het een prachtige avond hadden gevonden. Sommigen bleven dan ook lang napraten.

De Sprekers

De drie sprekers gaven zaken aan om over na te denken, waarna het publiek in groepjes met elkaar in gesprek ging. Joost van Alkemade (directeur van de NOV, het Platform Vrijwillige Inzet) gaf onder andere de tip om als bestuur niet altijd alles zelf te willen doen. “Vraag voor specifieke zaken of iemand uit de vereniging die taak op zich kan nemen, laat iemand bijvoorbeeld alleen de jaarrekening opmaken.” En hij had, net als meer mensen in de zaal, flink kritiek op regelgeving uit Den Haag. Overigens hoorden we van de andere spreker en dagvoorzitter, Mark Molenaar (ook van de NOV), dat ze in Den Haag met een onderzoek bezig zijn naar die regelgeving. Ze gaan kijken of dat ook anders kan. Ook riep Mark de aanwezigen op de petitie tegen regeldruk tekenen. Alice Thijs van Vrouwencentrum Jasmijn liet heel mooi zien hoe ideeën over wat een goed bestuur is door de tijd heen kunnen veranderen.

De gemeente en de besturen

De avond werd geopend door wethouder Inge Jongman die zei blij te zijn met iedereen die vrijwilligerswerk doet omdat ze heel belangrijk werk doen. Ze liet duidelijk merken hoeveel waardering ze heeft voor iedereen die zich vrijwillig inzet. De wethouder schoof ook aan bij een groepje en hoorde zo uit de eerste hand wat er zoal speelde bij besturen: de behoefte aan subsidie, hulp bij het vinden van een nieuwe locatie, ondersteuning op juridisch gebied, ontzorgen en faciliteren. Ook hoorde je bestuursleden praten over de behoefte aan een sparringpartner. En ja voor veel van deze zaken richten ze zich tot de gemeente. ‘Want’ – en dat werd ook gezegd, ‘de gemeente en wij als besturen zijn van elkaar afhankelijk’.

In de groepjes werden ervaringen uitgewisseld en er werd gediscussieerd over een aantal stellingen die daarna centraal voor de hele zaal werden besproken door Mark Molenaar. Tijdens het centrale gesprek met de zaal vertelde Mark dat sommige gemeentes in Nederland subsidiegeld ter beschikking stellen aan een spontaan burgerinitiatief –  zonder dat die burger eerst een gang naar de notaris moet maken om een stichting op te richten. Gelukkig was er ook een gemeenteambtenaar in de zaal die liet weten dat dit in Groningen ook kan. Het subsidie geld wordt dan ondergebracht bij een wijkplatform dat het weer doorgeeft aan het burgerinitiatief.

Leren van elkaar

Hoewel er vaak werd verwezen naar de gemeente  waren er ook andere geluiden te horen, ‘Het zou goed zijn wanneer besturen meer bij elkaar over de vloer komen, om van elkaar te leren en uit te wisselen’. En op de vraag van Mark of besturen ook bereid zijn te veranderen in de manier van functioneren gingen heel veel vingers de lucht in. Dus het hoeft gelukkig niet allemaal van de gemeente te komen. Link050 biedt via Ontwikkellink de komende maanden een aantal cursussen en trainingen aan specifiek gericht op besturen. Er zijn tien workshops specifiek voor besturen, bijvoorbeeld over Praktisch Penningmeesterschap, het Werven van Leden, een bijeenkomst over Krachtig Besturen & Bestuurlijke Vernieuwing en meer. Bekijk het aanbod van  Ontwikkellink hier. Wil je lezen hoe andere besturen hier in Groningen het doen, lees dan het magazine “Vrijwillige Besturen” met interviews en tips, gratis op te halen bij link050 aan de  Herestraat.

tekst : Jeanet Verveer
foto’s: Janet Gerbens-Bos