Iets toevoegen aan Plaats de Wereld

Op Plaats de Wereld in hartje Vries is plek voor jong en oud, voor mensen met of zonder beperking, voor mensen van dichtbij en van veraf. Ze kunnen er in de tuin werken, in het naaiatelier, in de keuken of in het winkeltje waar je allerlei producten kunt kopen die ter plekke gemaakt zijn.

Opkrabbelen

Gabriëlle maakte zo’n twee jaar geleden haar entree bij Plaats de Wereld. Ze heeft MS en was daar lange tijd heel erg ziek van waardoor ze met haar werk als vroedvrouw moest stoppen. Gelukkig kwam er tweeëneenhalf jaar geleden nieuwe medicatie op de markt die goed bij haar aansloeg. Nadat ze ook in haar persoonlijk leven met een grote tegenslag te maken kreeg, krabbelde ze er langzaam maar zeker, zowel lichamelijk als mentaal, weer bovenop. Tot ze zo’n twee jaar geleden dacht: ik wil weer in de wereld staan, betekenis hebben voor anderen, iets zinvols doen. Een kennis wees haar op het bestaan van Plaats de Wereld.

Verbinden

Kernwoorden van Plaats de Wereld zijn verbinden en meedoen. Door mee te doen, zo is de gedachte, ontmoet je elkaar, kijk je elkaar in de ogen en zie je de verbinding, in plaats van de verschillen. Dus iedereen die binnenloopt op het erf in Vries wordt uitgedaagd om iets te gaan doen. Met elkaar of alleen. En wat doet Gabriëlle? Zij is gastvrouw, ze werkt in de winkel en zij verbindt. Elke dag dat zij er is, loopt zij rond door de tuin, door de keuken, het winkeltje en het atelier en vraagt hoe het met iedereen is. Als onbekenden het erf oplopen, stapt zij erop af en maakt een praatje met ze. Vraagt of ze wat voor hun kan doen. Verbinden is haar kwaliteit en dat is wat zij toevoegt.

Stralen

En het werkt. In Vries wonen nieuwe Nederlanders die ook de weg naar Plaats de Wereld weten te vinden. Gabriëlle wijst op een foto van een Syriër die in Damascus een garagebedrijf had dat kapotgebombardeerd is. Hij repareert hier het dak, haalt de dakgoten leeg en doet allerlei andere klussen. Ondertussen leert hij de taal en voelt hij zich opgenomen in de gemeenschap. Of de asielzoeker die met zijn hoofd naar beneden hier binnenliep, onkruid tussen de tegels weg gaat halen en zich weer stralend opricht. Als Gabriëlle hem dan tegenkomt in het dorp, en hij zijn hand opsteekt, dan is zij gelukkig.

Werelderf

Op dit moment maakt Gabriëlle samen met een collega een programma voor zeven stagiaires van Kentalis, een school voor jongeren die slechthorend of doof zijn. Samen bedenken ze klussen: schors op de paden brengen, tuinbakken met aarde vullen en inzaaien, schoonmaken, vegen. Ook voor deze mensen zien ze mogelijkheden.

Plaats de Wereld is een prachtige plek, vindt Gabriëlle, de sfeer is bewust maar niet gespeeld vriendelijk, je wordt uitgedaagd op je mogelijkheden, niet op je beperkingen. “Hier leer je de wereld kennen. Het is echt een werelderf.”

Meer weten over Plaats de Wereld? Kijk dan hier.

Tekst en fotografie: Leonie Barnier