Juridische steun door Stichting Rechtskracht

Bij binnenkomst in buurtcentrum Edanz in De Hoogte zitten Sjoerd Otter en Arnoud van Wijk van Stichting Rechtskracht al verwelkomend klaar aan tafel. Tweemaal per week organiseert de organisatie een gratis spreekuur voor bewoners die tegen juridische vraagstukken aanlopen. Sjoerd licht toe: “Het rechtssysteem bevat steeds meer complexe stappen en financiële drempels. Wij helpen het rechtssysteem toegankelijker te maken.”

Een divers team

Sjoerd richtte Stichting Rechtskracht in 2014 op samen met twee oud studiegenoten. Inmiddels zijn er rond de tien vrijwilligers actief en geven zij advies op locaties in Selwerd en De Hoogte. Er werken zowel studenten als afgestudeerde juristen. Hierdoor kunnen de studenten leren van mensen met meer ervaring. Sjoerd: “Er werkt hier ook een gepensioneerde man met 40 jaar ervaring bij de arbeidsinspectie. Hij vindt het leuk om wat met zijn kennis te blijven doen. Bij ons mogen mensen 1 uur in de week helpen maar ook 40 uur. We laten het bewust zo open mogelijk zodat mensen die het druk hebben ook bij kunnen dragen.”

Alles voor de buurt

Door in de wijk te zitten en ook ‘s avonds open te zijn komen er stadjers met hele diverse problemen langs: van huur- en arbeidsgeschillen tot vragen over het kopen van een huis of het oprichten van een onderneming. Als het moet helpen de adviseurs met het schrijven van brieven en gaan ze mee naar afspraken. Tot aan de rechtbank aan toe. Sjoerd vertelt over een zaak rondom vermeende uitkeringsfraude: “Deze persoon werd er onterecht van verdacht op een ander adres te wonen. Dat was een erg ingrijpende situatie, met uitgebreide bespionering en buren die ondervraagd werden. Ik heb toen geholpen met bezwaar aantekenen en ik ben mee naar de rechtbank geweest.”

Praktijkervaring

Voor Arnoud, tweedejaars student Rechten, zorgt deze aanpak voor veel voldoening. “Als ik in de studiebanken zit, zit ik alleen maar met studenten. Hier komt een veel gevarieerdere groep. Regelmatig zijn cliënten laag opgeleid of weten ze zich gewoon geen raad met een ingewikkeld probleem. Ik vind het leuk om hen dan echt te kunnen helpen.” Ook merkt hij op dat de praktijkervaring de studiestof minder droog maakt. “Tijdens die uitkeringsfraudezaak had ik een tentamen over hetzelfde onderwerp. Dat maakte studeren een stuk makkelijker. Bovendien leer je hier praktische zaken, zoals gespreksvaardigheden, die in de studie ontbreken en krijg ik een beter beeld bij wat ik met mijn studie wil gaan doen.”

Stabiel groeien

De organisatie voegt graag nog meer adviseurs toe aan het team. Sjoerd vult aan dat er ook voor niet-juristen plek is om bij te dragen, bijvoorbeeld voor de ontvangst van cliënten en voor promotie. “Hier in de wijk zijn we echt een begrip, maar het liefst zouden we in alle hoeken van de stad actief zijn. Of zelfs interprovinciaal. Laatst hadden we een cliënt die helemaal uit Arnhem naar ons toekwam. Maar we doen het heel rustig aan. Het moet natuurlijk vooral leuk zijn.”

Meehelpen

Heb je geen juridische achtergrond maar ben je wel enthousiast over Stichting Rechtskracht? Geen probleem, kijk eens naar deze vacature, of neem contact op via rechtskrachtgroningen@gmail.com om naar andere mogelijkheden te informeren:

https://stichtingrechtskracht.nl/

Tekst en foto: Ayla Kangur