Leren in de praktijk bij Stichting Rechtskracht

Tessa en Eva studeren rechten. En ze zijn vrijwilliger. Op maandagavonden tussen zeven en acht uur zitten ze namens Stichting Rechtskracht in het wijkcentrum van wijk De Hoogte. Ze ontvangen daar mensen die met juridische vraagstukken zitten, zij geven advies en informatie.

Onderbreken en doorvragen

Tessa is tweedejaars hbo-student, Eva is vierdejaars student aan de RUG. Beiden wilden ze de juridische praktijk leren kennen. Dat kan bij Rechtskracht. Daar lopen heel diverse mensen met heel diverse vragen binnen. Het is de taak van Tessa en Eva om deze mensen een stap verder te helpen, ze geven bijvoorbeeld advies om in gesprek te gaan met ‘de tegenpartij’ of ze dienen namens een cliënt een bezwaarschrift in.
Het eerste spreekuur vond Tessa heel spannend, maar ze merkte dat mensen het alleen al heel fijn vinden om hun verhaal kwijt te kunnen. “Ze zijn je dankbaar als ze duidelijk krijgen wat hun juridische positie is.”

Behalve de juridische vraagstukken die ze tegenkomen, leren ze vooral ook gespreksvaardigheden. “Bezoekers zijn soms niet te stoppen met hun verhaal,” zegt Eva, “nu weet ik hoe ik ze kan onderbreken. Of ze zijn emotioneel, bozig, het is dan mijn rol om door te vragen om zo de vraag helder te krijgen.”

Feedback op taal

Tessa en Eva zitten er niet alleen. Het team bestaat uit zo’n tien vrijwilligers. Drie daarvan zijn afgestudeerd. Op een spreekuur zitten altijd twee mensen, een ‘junior’ en een meer ervaren persoon. Bovendien, de klant krijgt nooit direct antwoord. Via WhatsApp wisselen de vrijwilligers de casussen met elkaar uit. Tessa: “iedereen heeft een eigen invalshoek, dus je krijgt van verschillende kanten informatie. Je doet het nooit alleen.” “En je leert veel van elkaar,” vult Eva aan, “je krijgt bijvoorbeeld ook feedback op taal.”

Tot slot zijn er drie afgestudeerde juristen die de jongere juristen helpen en die ook een controlerende rol hebben.

Katten en nestkasten

Wat voor casussen maken de studenten zoal mee? Tessa herinnert zich heel goed de man wiens kat aangereden was. De dader was met de kat naar de dierenarts gegaan die meteen tot opereren was overgegaan. De eigenaar kreeg vervolgens de rekening maar wilde die niet betalen omdat hem geen toestemming voor de operatie was gevraagd. Het verrassende, vond Tessa, was dat hij wel moest betalen, “omdat de dierenarts volgens de normale richtlijnen had gehandeld.”

Eva krijgt vaak te maken met huurcontracten. Zo was er een vrouw die bezwaar maakte dat de verhuurder nestkasten ophing. Haar vraag was of Eva het bezwaarschrift kon schrijven. Eva wordt daar vervolgens bij geholpen door een van de afgestudeerde juristen.

Leren en helpen

Behalve dat de beide studenten veel leren van de echte praktijk, doen ze dit werk ook omdat ze het leuk vinden om mensen te helpen. Ze vinden het mooi dat Stichting Rechtskracht zo laagdrempelig is, iedereen kan er binnenstappen. De eerste keer dat Eva iemand hielp was ze zelf niet eens zo tevreden over haar voorstel, maar die persoon was wel heel dankbaar. En ja, dat geeft dan toch een goed gevoel.

Stichting Rechtskracht zoekt een juridisch adviseur en een coördinator promotie/marketing.

Meer weten over Stichting Rechtskracht? Kijk dan hier.

Tekst en fotografie: Leonie Barnier