Mensen maken Groningen: Petra

Petra is een verbinder bij haar betaalde- èn haar vrijwilligerswerk

Ze is vrijwillig geestelijk verzorger bij het Apostolisch Genootschap, een plek voor religieus-humanistische zingeving. In het genootschap is verbinding belangrijk en dat geldt ook voor haar betaalde werk. Als opbouwwerker bij WIJ Corpus den Hoorn luistert ze naar initiatieven uit de wijk, zet mensen in hun kracht en brengt ze met elkaar in contact. Op beide plekken gaat het om de vorming van een gemeenschap van mensen die elkaar kennen, ondersteunen en samen dingen ondernemen.

Kruisbestuiving

“Ik zie een kruisbestuiving tussen mijn werk voor WIJ en mijn werk voor de kerk. Wanneer ik de weekbrief van het  Apostolische genootschap krijg doen veel dingen daarin me denken aan ervaringen op het werk. Je bent natuurlijk altijd dezelfde persoon waar je ook bent.” De weekbrief van het genootschap is de inspiratie voor de zondagsdienst waarin Petra een keer per maand samen met iemand anders voorgaat als lekepreker. (Het genootschap kent geen dominees.) “Voor mijzelf haal ik veel uit de voorbereiding en de dienst. Ik praat over mijn eigen ervaring en laat iets zien van mijzelf. Het laten zien van je kwetsbaarheid maakt dat mensen zich kunnen herkennen in jouw verhaal. Het gaat om verdieping, om levenskunst, hoe ga jij om met het leven?.” Haar verhaal wordt afgewisseld met plaatjes, muziek van een koor of van Youtube en er wordt toegewerkt naar het moment dat ze het voornemen een liefdevol mens te zijn met elkaar bevestigen

Present zijn

Naast haar inzet voor de zondagsdienst praat ze ook, als geestelijk verzorger, één op één met mensen uit de kerk die behoefte hebben aan een gesprek over de dingen die hun bezighouden. ”Mensen hebben behoefte aan zingeving en betekenis. Er zijn veel senioren in onze kerk en ik durf wel gesprekken aan over de dood en over hoe om te gaan met het leven als het allemaal minder wordt. Ik ben van huis uit bewegingswetenschapper dus we hebben het ook over de dingen die nog wèl kunnen. Ik ben op zoek naar hoe we lichaam, ziel en geest weer in balans kunnen krijgen. Tijdens die gesprekken doe ik eigenlijk hetzelfde als wat ik bij WIJ doe: present zijn, luisteren en zoeken naar de mogelijkheden die er zijn.”

Verbinding en zingeving

Petra werd gevraagd voor dit vrijwilligerswerk “Toen ze me vroegen dacht ik dat ik alleen zou helpen en dat iemand anders de eredienst zou doen. Ik zei dat ik wel wilde maar dat ik graag rustig wilde beginnen en eerst alle trainingen wilde volgen. Maar nee, het was de bedoeling dat ik meteen zou beginnen. ‘Wat?  ik? kan ik dat dan!’’ was toen mijn reactie.” Een drijfveer is haar eigen behoefte aan verbinding en zingeving. “Ik heb mijn vader op jonge leeftijd verloren en kwam in mijn studententijd terecht bij het Apostolisch Genootschap, het idee daar is dat je het hier en nu en in verbinding met elkaar moet doen. Je bent deel van een groter geheel en dat sprak mij aan.”

tekst en foto Jeanet Verveer