Mensenwerk bij Vluchtelingenwerk

In de media lees je over vluchtelingen die alleen naar Nederland komen en dan hun gezin over laten komen in het kader van gezinshereniging. Dat dat niet zo eenvoudig is als het klinkt vertelt Janke. Janke is vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk, zij regelt gezinsherenigingen en zogeheten nareizen.

Geïnteresseerd in vluchtelingeproblematiek en andere culturen

Janke is een jaar geleden als vrijwilliger aan de slag gegaan bij Vluchtelingenwerk. Voorheen, toen ze (betaald) werk deed voor een gemeente kwam ze ook al in aanraking met vluchtelingeproblematiek. “Het is complex en ingewikkeld” zegt ze meermalen, terwijl ze haar best doet me uit te leggen hoe de bureaucratie rond  gezinshereniging of nareis in elkaar steekt. Welke formulieren en documenten nodig zijn en wat de term Herstelverzuim betekent of 8 ERVM. Ze doet dit werk twee dagen per week en het past bij haar vertelt ze. “Ik ben geïnteresseerd in andere landen en culturen en in de vluchtelingenproblematiek omdat deze al zo lang bestaat.  Soms zit ik ‘s avonds op de bank nog wat in te lezen of op te zoeken.

Gezinshereniging

Bij een aanvraag voor gezinshereniging -meestal gaat het om vrouw en kinderen van een man die in z’n eentje naar Nederland kwam- vult Janke heel veel formulieren in die ze naar de IND in Zwolle stuurt. Op een later moment volgen nog een aantal belangrijke documenten, inclusief de vertaling in het Engels of Nederlands. Soms verloopt dit soepel en soms worden documenten afgekeurd of er zijn geen documenten. Dat laatste is vaak het geval bij mensen uit Eritrea. Dat maakt de procedure lang en lastig. Een Herstelverzuimbrief stuurt de IND altijd, dit is de laatste gelegenheid voor cliënten om de gevraagde informatie te leveren. Janke: “Dat kunnen heel lastige, moeilijke brieven zijn die ik ook drie keer moet lezen voor ik het begrijp”. De procedure rond gezinshereniging begint overigens  al in het AZC omdat migranten binnen 3 maanden nadat ze een tijdelijke verblijfstatus hebben gekregen een verzoek moeten indienen bij de IND. Wanneer ze een huis in de regio krijgen neemt Vluchtelingenwerk deze procedure over.

Nareis

Mensen die al langer in Nederland wonen willen soms een partner (of minderjarige broertjes of zusjes) uit het buitenland laten overkomen  en ook daarvoor zijn regels en procedures.  Janke: “Deze mensen wordt het hemd van het lijf gevraagd. Vragen als waar en wanneer ontmoetten jullie elkaar, waren daar getuigen bij, wat deden jullie, zijn lastig voor ze want zij zijn niet gewend om te praten over dit soort zaken”. Dit zijn aanvragen op grond van artikel 8 EVRM ( Europees Verdrag over de Rechten van de Mens).

Een afwijzing

Sommige verhalen zijn lastig vertelt Janke: “Wij kennen schrijnende situaties waarin de IND negatief beschikt.” Janke kan vanwege de privacy geen specifieke voorbeelden noemen, “maar” zegt ze “ik heb me wel eens beroerd gevoeld vanwege een afwijzing en moest ik echt ‘s avonds een bos zonnebloemen voor mezelf  kopen om weer vrolijk te worden.”

Vluchtelingenwerk heeft een paar vacatures bekijk ze hier.

Tekst: Jeanet Verveer
Foto Janke van der Laan