‘Zo snel mogelijk uit de schulden’

Dat is het motto van het project ‘Burgerperspectief Samen Schuldenvrij’. Anderhalf jaar geleden sprak ik in het buurthuis aan de Borgwal in De Hoogte met twee wijkbewoners die aan de wieg stonden van dit initiatief: Conny Eldering en Martin Rezelman. Hoe is de stand van zaken nu? Hierover praat ik met Annie Postma, sinds kort communicatiemedewerker van het project. Financiële problemen beginnen vaak klein, maar de drempel om hulp te vragen is hoog, vertelt ze. Hierdoor wordt het probleem groter en onoverzichtelijker. Het Burgerperspectief ondersteunt bewoners bij het zo snel mogelijk oplossen van deze stressvolle situaties.

Informatie over de bewoners gaat niet naar de gemeente!

Het vertrouwen in ‘De Instanties’ is vaak niet groot; mensen hebben slechte ervaringen met een steeds verder gebureaucratiseerde overheid, ook op gemeentelijk niveau. Annie benadrukt dat de goede wil er bij de gemeente wel degelijk is, maar dat het allemaal te groot is, te veel, te ingewikkeld, en dus beangstigend voor mensen die toch al in de problemen zitten. Vandaar het Burgerperspectief!

‘Wij staan náást de mensen’

Sommige van de nu ongeveer zes actieve vrijwilligers hebben zelf ook in de schulden gezeten. ‘Door er gewoon te zíjn voor de ander, laten ze al zien dat je dus uit de problemen kunt komen’, zegt Annie. Bij het Burgerperspectief zijn de lijntjes kort: als je om advies vraagt, heb je binnen een week een afspraak. Dat kan thuis, of in het buurthuis, of in het café. Wat je zelf het fijnste vindt. En: ‘Je wordt niet betutteld of veroordeeld; we geven je een duwtje in de goede richting en als het probleem-van-vandaag is opgelost, laten we je niet direct weer los. Ook in de toekomst kun je bij ons terecht.’

Samenwerking

Het Burgerperspectief heeft contact met andere organisaties, zoals het WIJ-team. Studenten van WIJS houden een wekelijks financieel spreekuur, zodat mensen op tijd hulp kunnen vragen. Ook wijzen ze de bewoners op hun rechten; te vaak doen zij geen beroep op tegemoetkomingen voor mensen met een kleine beurs. Het contact met de gemeente wordt vaak pas gelegd als het al behoorlijk slecht gaat; WIJS draagt bij aan het eerder bereiken van de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Een paar nieuwe vrijwilligers gezocht!

Er zijn nu ongeveer zes vrijwilligers actief het Burgerperspectief. Omdat mensen ook na het oplossen van hun acute probleem langer contact houden met hun buddy, en omdat het project langzaam groeit, zijn een paar nieuwe vrijwilligers van harte welkom! Zoals gezegd hebben sommige teamleden zelf ervaring met schulden, maar dit is geen vereiste om mee te kunnen doen. Je moet wel ‘gevoel hebben voor de problematiek’, zegt Annie, ‘en uitgaan van gelijkwaardigheid en vertrouwen. Je houding is belangrijker dan je voorkennis; je hoeft niet alles al te weten over de ingewikkelde wereld van schuldproblematiek. Al doende kom je daar vanzelf achter, en natuurlijk kun je voor advies altijd bij je collega’s terecht.’

Hoeveel tijd kost het?

Gemiddeld werk je ongeveer een dagdeel per week met je deelnemer. Het aantal weken verschilt per persoon. Elke donderdag van 10.30 tot 11.30 is er buddy-overleg. Hier worden inhoudelijke en praktische zaken besproken. Zo nu en dan kun je, alleen als je dat wilt, meedoen aan een dagdeel van de buddy-academie van Kansrijk Groningen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de sociale kaart van de stad, kennis over andere aspecten van het werk, en intervisie.

Vrijwilliger worden? Ken je of ben je iemand die hulp nodig heeft? Kijk dan op www.burgerperspectief.nl mail naar contact@burgerperspectief.nl of bel 06-57775599.
WIJ-teams: www.wij.groningen.nl
WIJS, student en samenleving: www.wijsgroningen.nl

Tekst: Magda Bootsma
Foto: Jan Buwalda