Mystery guest bij Discriminatie Meldpunt Groningen

Bij het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) kan je aan de bel trekken wanneer je vanwege leeftijd, handicap, geloofsovertuiging of culturele achtergrond last hebt van discriminatie. Wat minder bekend is, is dat het DMG ook voorlichting geeft op scholen.

Actieve bijdrage

Josefina is sinds twee jaar lid van het team dat scholen bezoekt. Ze is heel duidelijk over haar motivatie voor dit werk:“Ik woon in een klein dorp en maak daar mee dat ik word uitgescholden voor vuile buitenlander omdat ik kroeshaar heb en een kleurtje.Ik wilde iets doen.Ik ben wat gaan googelen, vond het Discriminatie Meldpunt Groningen en heb daar een melding  van discriminatie gemaakt. Ik heb me daarnaast ook bij het meldpunt aangemeld om als mystery Guest samen met het meldpunt  burgerschapscolleges te geven.Ik vind het belangrijk om een actieve bijdrage te leveren aan de multiculturele maatschappij door mensen bewust te maken van wat een vooroordeel met mensen doet.”

Wees eerlijk!

In de klas geeft iemand van Discriminatie Meldpunt eerst een power point over vooroordelen, daarna wordt een mystery guest aangekondigd. De mystery guest -Josefina- komt binnen en de studenten wordt gevraagd om op te schrijven waarom ze denken dat ze hier is. Is dit vanwege een handicap, seksuele geaardheid of iets anders? De leerlingen worden aangemoedigd om zo eerlijk mogelijk te zijn.Wees niet politiek correct! Wat ze opgeschreven hebben gebruikt Josefina als uitgangspunt om over haar ervaringen met discriminatie te vertellen.

Rode en groene kaarten

Josefina:“Daarna stellen we een heel lastige vraag:‘Stel je komt thuis met een kleurling. Wat zouden je ouders ervan vinden?’ De studenten steken dan een rode of groene kaart omhoog; of hun ouders daar dus wel of geen bezwaar tegen hebben. Ik steek een rode kaart omhoog; want ja, mijn Surinaamse ouders vonden het niet goed dat ik met een Antilliaanse jongen thuis kwam. Een blanke man was wel goed geweest.Het feit dat ik een rode kaart durf op te steken geeft de studenten vertrouwen, zij durven dan ook een rode kaart op te steken als dat voor hen zo is.”

‘Wie van de drie’

Josefina treedt ook nog op als een ander soort mystery guest. Ze is dan één van de drie bij ‘Wie van de drie’. Studenten moeten door vragen te stellen ontdekken wie van de drie lesbisch is.“Soms moeten we de studenten tot de orde roepen want dan vragen ze één van ons bijvoorbeeld om een stukje te lopen! Over vooroordeel gesproken! Alsof je aan het uiterlijk kan zien dat iemand lesbisch is! Ze moeten inhoudelijke vragen stellen. Bijvoorbeeld  vragen welke homo bars er zijn of vragen hoe het was om uit de kast te komen.”

Josefina wijst erop dat iedereen vooroordelen heeft “Maar” zegt ze: “Het is belangrijk om dat bespreekbaar te maken en studenten te leren zelf na te denken en een mening te vormen.” Tot slot gevraagd naar wat nodig is om dit werk te doen zegt ze: “Het belangrijk dat je bij jezelf kan blijven, dat je eerlijk bent, niet bang en dat je feeling hebt met de doelgroep”.

Wil je meer weten kijk dan hier.