(On)gestoord

(On)gestoord biedt een veilige ruimte waar mensen met een psychiatrische achtergrond zichzelf kunnen zijn en elkaar kunnen ontmoeten. Bij (On)gestoord staat de mens centraal en niet de ziekte. Esther Jansen en Jolanda Schoots hebben de stichting opgericht. Dit was drie jaar nadat Lentis en inloophuis voor deze doelgroep sloot vanwege bezuinigingen. Jolanda heeft lang bij Lentis gewerkt, Esther was vanaf het begin – 20 jaar geleden –  vrijwilligster.

Waarom dit inloophuis?

Esther: “Doordat er voor mensen uit de doelgroep geen plek is waar zij (On)Gestoord zichzelf kunnen of mogen zijn valt een deel uit deze doelgroep tussen wal en schip.Waardoor een groep in huis blijft zitten, of op straat gaat lopen en in sommige gevallen overlast op straat veroorzaakt. Voor een aantal mensen uit de doelgroep is het lastig om aansluiting te vinden met de maatschappij, terwijl de behoefte aan gezelligheid, een praatje maken en gewoon menselijk contact even groot is als bij ieder ander.”

Meer dan je ziekte

Het belang van een plek waar mensen kunnen zijn, ‘alsof het een café is, of een gewoon buurthuis’, kan volgens Esther niet hoog genoeg ingeschat worden. “We zitten met een doelgroep die al zoveel over zichzelf, de behandeling en het ziekzijn moet praten dat het wel lekker is dat dat hier niet hoeft. Je bent meer dan je ziekte.” Esther vertelt dat de bezoekers blij zijn dat het weer open is sinds corona, fijn dat ze weer ergens heen kunnen.

Een vertrouwd gezicht

Elke tweede woensdagavond van de maand zitten Esther en Jolanda er met een vrijwilliger. De bedoeling is dat er nog een vrijwilliger bijkomt zodat er telkens twee vrijwilligers zijn samen met Esther of Jolanda. Het is fijn dat het een vaste groep is want in de psychiatrie hebben mensen al vaak genoeg te maken (gehad) met verschillende behandelaars. Een vertrouwd gezicht voelt fijn.

De wereld is voor iedereen anders

Esther doet dit vrijwilligerswerk – met pauzes – al 20 jaar. “Ik vind vrijwilligerswerk erg leuk, omdat het regelmaat geeft en je onder de mensen blijft. Het is mooi dat je op deze simpele manier – door er gewoon te zijn –  zoveel kan geven. Het geeft ook balans omdat mijn werk – administratief/secretarieel – vrij zakelijk is terwijl dit vrijwilligerswerk juist weer heel dicht bij de mensen staat. Het maakt mijn wereld groter, want als vrijwilliger kom je hier mensen tegen die je in het normale leven nooit zou ontmoeten. Je hoort mooie en trieste verhalen en dat maakt dat je je realiseert dat voor iedereen de wereld anders is. Je leert zo ook veel over jezelf.”

Vrijwilligers gezocht

Esther vertelt dat ze een vrijwilliger zoeken die bij de open avond aanwezig kan zijn. “Iemand die affiniteit heeft met de doelgroep, flexibel is en met een open blik, iemand die graag wil leren.” Een fondsenwerver en iemand met bedrijfsmatig inzicht is ook welkom.

De vacatures vind je hier, hier en hier

tekst en foto: Jeanet Verveer