Sportieve honderdjarige zoekt helpers

Het grootste deel van de vrijwilligers, 15.8%, zet zich in bij de sportverenigingen. We zijn eens gaan kijken bij één van de oudste voetbalclubs van Groningen. Hoe gaat het met zijn vrijwilligers en hoe gaat het in corona tijd? Vijftig jaar geleden, op 16 juni 1971, was de semiprofclub GVAV de voorloper van de profclub FC Groningen en kreeg als GVAV Rapiditas de amateurstatus. Ik mail met bestuurslid Janet Pomstra over het vrijwilligerswerk bij  de 100-jarige Groninger Voetbal en Atletiek Vereniging, GVAV Rapiditas.

Wordt dat eeuwfeest  ook gevierd?

“Jazeker, op het sportcomplex op Kardinge, maar dat vindt natuurlijk pas na corona plaats. We verwachten dan veel gasten. Zo’n jubileumviering betekent extra belasting voor het hele clubkader, maar de meeste kaderleden brengen dat met veel plezier op.” geeft Janet aan.

Kantine

Haar kinderen voetballen er en Janet is inmiddels 10 jaar aan deze voetbalclub verbonden. Zij werkt in de detailhandel en besteedt daarnaast 10-15 uur per week aan de club. Zij beheert de financiën van de kantine en regelt de inzet van de bar- en kantinevrijwilligers. Janet wordt bijgestaan door 20 vrijwilligers, die tussen de 4 en 16 uur per week beschikbaar zijn voor bar- en kantinewerk.  Volgens de KNVB zorgt een kantine in de amateurvoetbalsport voor 30-40% van de inkomsten en is dan ook, naast de contributie en sponsoring, een belangrijke inkomstenbron.

Diversiteit

GVAV Rapiditas is een grote amateurvoetbalvereniging met ca. 800 leden; er zijn ongeveer 50 teams en 650 mensen die elke week komen sporten. Het vergt  heel veel georganiseer en planning om alle wedstrijden, trainingen en toernooien in goede banen te leiden. Binnen de club zijn in totaal 180 (!) vrijwilligers actief waarvan 25 jongens, 10 meisjes, 85 mannen, 60 vrouwen, 80 senioren en 40 mensen met een allochtone of migratieachtergrond. Hun taak varieert van teamtrainer, bestuurder, scheidsrechter tot schoonmaker, terreinverzorger, barkeeper en voetbaltechnisch kader.

Corona-effect

Door de coronamaatregelen mogen alleen de pupillen komen trainen. De douches, de kleedkamers en de kantine zijn echter gesloten. En dan te bedenken dat er op ‘normale’ wedstrijddagen er zaterdags 700  en zondags 200 bezoekers zijn, tijdens toernooien 200 – 350 en de trainingen 200 bezoekers. In  een weekend komen praktisch alle bezoekers ook in de kantine en op overige dagen gemiddeld 100 mensen per dag. De coronamaatregelen betekenen niet alleen dat veel voetballers hun liefhebberij niet kunnen uitoefenen, maar hebben dus ook een forse daling van de inkomsten tot gevolg.

Natje, droogje, netjes, schoon

Ervoor zorgen dat een ieder zijn natje en zijn droogje krijgt, is de taak van de barkeepers. Daarnaast bereiden zij het eten, bedienen de kassa, zorgen voor een gezellige sfeer, sluiten de fusten aan, houden de kantine netjes en schoon en sluiten af. Het schoonmaak- en onderhoudsteam bestaat uit 10 mensen, die het clubgebouw, de velden en de materialen schoonhouden en onderhouden. Zij doen dat drie ochtenden in de week.

Doordraaien

Achter de schermen blijft de vereniging doordraaien; digitaal, telefonisch of via nieuwsbrieven worden de contacten met leden en vrijwilligers onderhouden of vindt via internet bijscholing plaats. De kantinediensten draaien op een laag pitje door, omdat het bestuurswerk, de kadertrainingen, de voorbereidingen voor de herstart en het eeuwfeest gewoon doorgaan. GVAV Rapiditas  heeft meerdere vacatures gemeld, “maar de bardiensten en de schoonmaak hebben nu bij ons prioriteit.”  meldt Janet tenslotte.

tekst: Gerard van Duinen
beeld: website GVAV Rapiditas

Ben je nette sfeermaker, of ben je meer een poetser of heb je andere talenten, bekijk dan eens onderstaande vacatures:

Kantinemedewerkers, BarmedewerkerSchoonmaker ,  Trainer voor lagere elftallen , Redacteur website