Stadsimkerij krijgt versterking

Eind februari 2020 is de coronavirus in opmars in Nederland. Als de regering een intelligente lockdown afkondigt, gaat ook het vrijwilligerswerk in onze regio plat. Het is inmiddels begin juni en Nederland gaat weer van het corona-slot. Welk effect heeft de coronacrisis gehad op jouw vrijwilligerswerk? Ik praat hierover met Arianne Meeder(51), die in de coronaperiode een nieuwe stichting heeft opgezet om de bestaande Stadsimkerij bekender te maken.

Arianne is een natuurliefhebber, voormalig voorlichter en leerkracht. Het is haar missie om het verhaal over bijen en de bijenhouderij in onze regio te verankeren en leefgebieden tot stand te brengen die voor bijen gunstig zijn. De Stichting Duurzame Stadsimkerij Groningen gaat deze kar trekken.

Waarom een nieuwe stichting?

“In onze regio is er geen organisatie die zich hierop toelegt, terwijl dat wel nodig is”, glimlacht Arianne, zonder iets of iemand te kort te willen doen. Ze verduidelijkt dat voorlichting, educatie en projecten nodig zijn voor verbetering van de leefomgeving van bijen. “We zetten in op samenwerking met andere organisaties” betoogt Arianne. Jarenlang was Arianne actief als educatief medewerker op Schiermonnikoog en als vrijwilligster in Hortus Haren. “Deze organisaties hebben een brede doelstelling, waar bijen één van de vele items is. Een duurzame bijenhouderij verdient een specifieke organisatie. Ik heb geen ervaring als bestuurder, maar dat lijkt me geen punt”, zegt Arianne.

Vanwaar je belangstelling voor bijen en imkerij?

Al op de Jenaplanbasisschool ontdekt Arianne haar liefde voor de natuur. Na haar hbo-studie werkt ze als professioneel voorlichter bij de IND, maar haar hart ligt er niet. Als opgeleide leerkracht keert ze terug naar het Jenaplan-onderwijs. Onderwijl is ze als vrijwilligster werkzaam in de Hortus. Hier maakt ze kennis met imkers en de bijenstallen. “Mijn interesses kwamen hier bij elkaar. Ik vind het vertellen van het verhaal over bijen en het ambacht van imkers belangrijk”. Arianne besluit om hiervan haar missie te maken.

Aansluiting bij Stadsimker

Met haar bagage als beroepsvoorlichter, leerkracht en natuurliefhebber sluit Arianne zich aan bij Stadsimker Bart van Egteren. Hier ligt potentie “Deze vakman doet prachtig werk en dat verhaal mag meer aandacht krijgen”, zegt  Arianne. Met verve zet zij de “Stichting Duurzame Stadsimkerij Groningen” op, in overleg met de stadsimker en een groep trouwe imkers.

Praktisch besturen

Arianne pakt het bestuurswerk praktisch aan. Ze breidt het aantal verkooppunten voor de honing uit, ze kiest een leverancier van biologische bloemenzaden. Nieuwe bestuursleden worden gevonden en statuten geschreven. Ze praat met diverse organisaties om op hun grond duurzame biotopen voor de inheemse zwarte honingbij te ontwikkelen. En ze zoekt actief naar partners om met projectplannen de stadsimkerij te financieren.

Wat heeft de coronacrisis je gebracht?

“Door de lockdown is vooral het proces versneld. We ontdekten dat de gebruikelijke geldbronnen bevroren waren. Dus moest ik zoeken naar alternatieve wegen. Ik heb besloten om algemeen bestuurslid van de Stichting te zijn. We hebben ook gezien dat de stadsimker een assistent nodig heeft  en daarvoor hebben we een vacature. Ja, ik ben er heel blij met hoever we nu zijn”.

Is het iets voor jou om als vrijwilliger met levend materiaal in de buitenlucht werken, dan is dit de vacature.

Tekst en foto:  Gerard van Duinen