Stichting Move actief voor schoolkinderen

Stichting Move koppelt kinderen die minder kansen krijgen dan hun leeftijdgenoten aan studenten. Stichting Move is een landelijke stichting die in 2009  door studenten is opgericht. Inmiddels actief in elf steden hebben ze meer dan 450 Move-projecten uitgevoerd waarbij schoolkinderen samen met studenten een project voor de buurt verzinnen èn realiseren. Goed voor hun zelfvertrouwen, organisatie vermogen, creativiteit en burgerschapsontwikkeling.

Vrijwilligster van jongs af aan

Vera is studente biologie en doet al vanaf haar zestiende vrijwilligerswerk “Ik was daar de jongste”. Waarom vrijwilligerswerk? “Ik vind het belangrijk maatschappelijk betrokken te zijn, ook vind ik het leuk om veel verschillende dingen te doen. Het werkt voor mij heel goed om het ene moment voor mijn studie één of andere moeilijke tekst te lezen en daarna even een half uur iets totaal anders te doen”.Vera is voorzitter van de Charity commissie van de USVA (de culturele vereniging van de RUG) en deze commissie onderneemt elk jaar een paar activiteiten, het werk voor stichting Move is daar één van.

dav

Iets anders bedenken tijdens de lockdown

Precies in de week dat de lockdown begon stond Vera klaar om in een klas met een Move-project te beginnen. Dus dat ging niet door, net als de andere projecten die de commissie op stapel had staan. Omdat het project niet door kon gaan bedacht stichting Move iets anders. Studenten zouden kinderen die nu thuis zaten en online les kregen één op één kunnen begeleiden en dat is wat Vera vier weken heeft gedaan. Het begeleiden deed ze via beeldbellen. “We hadden twee keer per week een half uur contact. Van de stichting kregen we kleine opdrachtjes mee die we dan allebei deden. We moesten ons een keer voorstellen aan de hand van voorwerpen, een andere week moesten we iets goeds doen en daarover vertellen. We hebben een keer allebei een klein positief nieuwsjournaal gemaakt”. Vera voegde er zelf ook nog een opdracht bij: maak een bucketlist van dingen die je nog wil doen of leren  tijdens de lockdown.

Sommetjes gaan  maken … of niet?

Met Vera’s leerling ging het heel redelijk, maar toch: “Ze was haar structuur kwijt en ze had echt wel motivatie voor deze dag nodig. Dus dan vroeg ik wat ze vandaag wilde gaan doen, hoe het met haar opdrachten ging. Want tsja, aan het eind van de week zouden we weer gaan bellen en dan moest er wel iets af zijn.” Volgens Vera was het best lastig voor leerlingen. “Als een docent zegt van ga maar sommetjes maken dan konden ze dat ook niet doen”.

Zomerschool

Vera’s leerling had na vier weken geen begeleiding meer nodig. Daarmee eindigt de bemoeienis van Stichting Move niet vertelt ze. “We willen graag meer doen voor kinderen die tijdens lockdown een achterstand hebben opgelopen. Zomerscholen zijn dit jaar bijvoorbeeld een belangrijke aanvulling op regulier onderwijs, daarom is het zomerschoolprogramma Move in 1 dag ontwikkeld. En het project dat niet doorging verplaatsen we naar volgend jaar.  Vrijwilligers en scholen kunnen zich nog steeds aanmelden voor de projecten!”

Vera is erg enthousiast over het begeleiden van een leerling.“Dit maatjesproject heeft alle elementen in zich waar stichting Move voor staat: talentontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en het stimuleren van ontmoetingen”.

Op de website van Stichting Move staat meer informatie voor studenten en voor scholen.

Tekst en foto: Jeanet Verveer