Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen

‘Wordt jouw vrijwilligersorganisatie ook overspoeld door regelgeving?’ vraagt het NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), de belangenvereniging voor alle organisaties die met vrijwilligers werken. Ze schrijven: “Veel van deze wet- en regelgeving is moeilijk, technisch, super onduidelijk en, belangrijker, eigenlijk helemaal niet van toepassing op met name kleinere vrijwilligersorganisaties. Ze hebben er voornamelijk last van. Je bent er een hoop tijd en geld aan kwijt. En dat terwijl er toch al zoveel komt kijken bij het runnen van een vrijwilligersorganisatie.”

 Als organisatie ben je inderdaad verplicht het een en ander administratief regelen:

  • Alle verenigingen, stichtingen en coöperaties moeten voor 27 maart hun bestuursleden inschrijven in het UBO-register, zodat de overheid weet wie de Uiteindelijk Belanghebbende is.
  • De AVG (privacywetgeving) is behoorlijk complex,
  • Dan is er sinds vorig jaar nog de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht) en tenslotte krijg je te maken met de
  • Wwft oftewel de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In de praktijk komt deze erop neer dat de bank je allemaal lastige vragen gaat stellen als je voor je organisatie een bankrekening gaat openen.

We hebben de voorzitter van de Oude Bieb, Ruud van Erp opgebeld om te vragen naar zijn ervaring  en wat hij zegt bevestigt het beeld dat de NOV ervan geeft: “Ja, wij voldoen aan al die wettelijke bepalingen maar het is allemaal enorm lastig en vraagt heel veel van ons. Bestuursleden haken af bij al dit werk, want je moet het maar allemaal maar willen lezen en snappen. Het is tamelijk hopeloos. Je wilt als organisatie gewoon iets doen voor mensen en je niet met dit soort dingen bezighouden. Het komt neer op overbodige handelingen door mensen die er eigenlijk geen kijk op hebben.”

De NOV is daarom een petitie gestart waarin ze de Rijksoverheid vragen de onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen te stoppen.
Al deze wettelijke regelingen zijn opgetuigd omdat er incidenten zijn geweest met vrijwilligersorganisaties. Het NOV:  “Maar het zou jammer zijn als deze overregulering ons fantastische vrijwilligerswerk blijft overspoelen. Voor onszelf maar nog meer voor de samenleving.”