Vijftien koks voor Open Hof

Alles is dicht

Een ontbijtje voor een euro bij Ikea, de gratis maaltijd één maal per maand bij de Doperse Dis , even een kopje soep voor vijftig cent bij Bij Bosshardt in de Oosterparkwijk, veel mensen die dakloos zijn weten hun adresjes wel te vinden. Maar in deze coronatijd is alles anders. ’s Nachts hebben ze misschien wel ergens een plekje, het slaaphuis of elders. Maar wat doe je overdag?  Ikea is dicht, De Doperse Dis zei met spijt in het hart de maaltijd van 17 maart af, en Bij Bosshardt heeft ook al een papier op het raam hangen: dicht vanwege corona. Het zal nog wel even duren. De bibliotheken zijn ook al dicht en hoe welkom zijn ze bij de supermarkt om daar een ( gratis) kopje koffie te drinken? Ook de brood en koffiefiets van de Open Hof die ’s avonds door de stad ging is er niet meer.

koks gevraagd

De Open Hof, de dagopvang voor daklozen is alleen nog open tussen 10 en 13 uur. ’s Avonds zijn ze dicht want een aantal vrijwilligers is op leeftijd en voor hen is het risico te groot. Wel wordt er sinds kort om 12 uur een warme maaltijd  aangeboden. Gerhard ter Beek  directeur van Open Hof: “We hadden op onze website om vrijwilligers gevraagd die wilden koken  er hebben zich vijftien koks  aangeboden, geweldig! Ze beginnen 1 april. Dat betekent dat we de komende twee weken vooruit kunnen. Daarna kijken we wel verder, we zijn al blij als we de komende weken de zaak rond krijgen.”  Er komen nog maar zo’n 20 mensen in de Open Hof, normaal zijn dat er 50 à 60. Gerhard: “Deze twintig mensen zijn de echte daklozen, de anderen hebben ergens wel een soort onderdak. We houden de 1.5 meter afstand hier wel vast, maar soms is dat lastig. Dus ja, er is een risico voor de daklozen èn voor de vrijwilligers. Daklozen zijn altijd wel aan het hoesten en kuchen”.

Het is zoals het is

’s Nachts kunnen de daklozen nog terecht in Kopland, het slaaphuis. “Maar”, zegt Gerhard, “Sommigen kiezen ervoor om ergens buiten te slapen want in het slaaphuis zit je met z’n tweeën of drieën op een kamer en ze vinden dat risico te groot.” Het lastigste voor de daklozen is dat ze overdag verder nergens terecht kunnen, ook niet voor toiletbezoek.

Hoe zijn ze eronder ?  “Gelaten”, zegt Gerhard, “Het is zoals het is”.

Website: Open Hof

tekst: Jeanet Verveer

foto : Open Hof