Vluchteling? Vluchtelingenwerk helpt je verder

Buiten raast het verkeer over de Friesestraatweg, binnen in de hal zie ik kleine groepjes mensen staan, die aan een cursus gaan beginnen. Ik ben bij VluchtelingenWerk Noord Nederland en praat met de baliemedewerksters Sandrine en Anastasiia over hun werk en achtergrond.

Vluchten is zwaar

Sandrine Lafay (26) is de dochter van een Franse musicus die zich in Nederland vestigde.  Na haar master Conflictstudies / Human Rights en haar bachelor Politicologie gaat ze naar Lesbos om te helpen in een vluchtelingenkamp. Een heftige periode, waarna ze voor zichzelf wat rust wilde inbouwen. Maar wel meteen weer vrijwilligerswerk wilde doen om zich te blijven inzetten voor mensen die gevlucht zijn. Zij meldt zich in mei 2020 aan als baliemedewerkster bij VluchtelingenWerk Noord Nederland. De Oekraïense Anastasiia Maiornitova (34) is bouwkundige en  was directiesecretaris van een politieke partij.  Zij is 11 jaar geleden naar Nederland gevlucht. Ze vond het zwaar om alles wat haar dierbaar was achter te moeten laten. In Nederland merkte ze hoeveel hulp ze nodig had, want ze kende niemand. Sinds 1,5 jaar heeft ze bij VluchtelingenWerk een participatiebaan en hier komen haar ervaringen goed van pas.

Prettige ontvangst

In Groningen bestaat het balieteam uit twaalf mensen van 17 – 60 jaar met diverse achtergronden. “Iedereen werkt twee dagdelen per week. Een paar extra mannen in ons team zou mooi zijn vanwege de diversiteit.”  Dit team is het visitekaartje. Een prettige onderlinge sfeer bij de balie is belangrijk. “Met die positieve houding voelen nieuwkomers zich aan de  balie al gelijk welkom” zegt Sandrine. Heel belangrijk is  hoe je met mensen omgaat, benadrukken beide vrouwen. “We zijn gewoon vriendelijke en geduldige mensen” lacht Anastasiia. Ze is zich er van bewust dat ze aan de balie omgaat met kwetsbare mensen, reden om zichzelf te ‘trainen’ rustig te blijven.

Eigen initiatieven

Tijdens ons gesprek draait de balie gewoon door: de postbode komt langs, de telefoon rinkelt, bezoekers worden te woord gestaan, een afspraak wordt gemaakt, een formulier wordt uitgereikt.  Naast het werk aan de balie hebben veel vrijwilligers ook andere taken. Zo heeft Anastasiia voor het Vluchtelingenfonds projectvoorstellen gemaakt en doet ze administratie, maakt Sandrine de werkroosters en weer anderen doen de bestellingen of de vrijwilligerscontracten. “Het zijn bijkomende taken, als het aan de balie niet druk is” licht Sandrine toe.

Ervaringen opdoen

“Ik leer hier hoe een vluchtelingenorganisatie in Nederland werkt. Die kennis komt me van pas als ik beroepsmatig verder ga in de vluchtelingensector”, zegt Sandrine. Voor Anastsiia ligt dat anders. Zij is er trots op dat ze voor VluchtelingenWerk mag werken. Ze heeft jaren thuis gezeten, maar dankzij dit werk is haar Nederlands veel beter geworden en is haar zelfvertrouwen gegroeid.

Hoe nu verder?

Sandrine is aan het solliciteren in het brede werkgebied voor vluchtelingen. De participatiebaan van Anastasiia loopt in maart 2021 af. Hoewel de organisatie erg blij met haar is, kan ze haar baliewerk niet vervolgen. “Er is geen budget voor”. En dus solliciteert zij naar een betaalde baan elders in deze sector.

Foto en tekst Gerard van Duinen

Ook zin om in het  team van Sandrine en Anastasiia mee te draaien? Lees hier de vacature en meld je aan.