Voorzitter van De Oude Bieb

Het is tegenwoordig geen sinecure om in het bestuur van een stichting of vereniging te zitten. Voor je het weet moet je aan allerlei voorwaarden voldoen, formulieren invullen, je registreren en verantwoorden.*)   We zijn maar eens bij de voorzitter van de Oude Bieb in Lewenborg,  Ruud van Erp langsgegaan om te vragen hoe het met de Oude Bieb gaat en hoe het leven van een voorzitter er tegenwoordig uit ziet.

Een tafel en een kan koffie

Ruud wil duidelijk gezegd hebben dat Daan en Carolien die ook in het bestuur zitten de mensen van het eerste uur waren. Zij waren de aanjagers van het bewonersinitiatief  ‘De Kunst van het rondkomen’ in 2014. Zij inventariseerden de behoefte van bewoners die met heel weinig moesten rondkomen en dienden een verlanglijstje in bij de gemeenteraad.  Bovenaan stond ‘een ruimte met een tafel en een kan koffie en de rest doen we zelf wel’: Lewenborg wilde een ontmoetingspunt hebben en zo is het begonnen.

Hun project, hun ideeën

Ruud was in die tijd gebiedsmanager van Stadsdeel Oost en in de die functie heeft hij mee geholpen: “Ik heb de Oude Bieb geboren zien worden.  Aan het succes van de Oude Bieb zie je dat je alleen duurzaam iets kan bereiken door de mensen zèlf eigenaar te laten zijn, het is hun project, hun ideeën, hun plannen en zij weten wat ze nodig hebben.  Van en voor Lewenborgers. Dit project  had mijn liefde en toen ik richting pensioen ging dacht ik van ‘als daar nog eens wat te doen is ga ik er over nadenken.” Ruud werd vier jaar gelden voorzitter, “en ik vind het hartstikke leuk.”

Het bestuur maakt het mogelijk

Wat doet een voorzitter? Ruud vertelt eigenlijk vooral wat hij niet doet. “Binnenkort gaan we met elkaar eten, dan loop ik wel langs verschillende tafeltjes om mensen te spreken maar ik ga geen toespraak houden, dat vind ik op dat moment overbodig.”  De verschillende werkgroepen (kringloopwinkel, atelier, bingo, sjoelen, haken en breien, kookclub,  het koor) zijn  zelfstandig. Zij bedenken dingen, kijken of er geld voor is “en dan moet je van goeden huize komen wil je als bestuur afblazen wat er bedacht is. Mijn doel is om de Oude Bieb te laten floreren, van onderop en oplossings-gericht. Wij als bestuur faciliteren de boel zodat degenen die het echte werk doen hun gang kunnen gaan. Zo dragen we met elkaar de Oude Bieb en dat is een hele mooie constructie waar ik altijd van heb gedroomd.”

Wettelijke regelingen

En ‘de boel faciliteren’ houdt zeker ook in dat je ervoor zorgt dat de Oude Bieb aan de wettelijke regelingen voldoet? Ruud: “Het bestuur heeft de zaak op orde wat dat betreft, het komt op je bord en dan moet je het doen. Ik ben de eerste die gaat mopperen vanwege al die regelingen want ik vind ze overbodig  op dit niveau. Ik begrijp wel dat witwassen een groot probleem is en dat dat leidt tot misdaad en zo. Maar zo dichttimmeren is overdreven.”

Onnozel

Ruud is er niet alleen best wel uitgesproken over, hij heeft ook zo zijn ideeën over hoe dit makkelijker gemaakt kan worden: “Ik vind het onnozel dat bijvoorbeeld een breiclub of een biljardclub al deze regelingen moet optuigen. Als je een beetje grote goedlopende organisatie hebt  met mensen die hier verstand van hebben dan zou die dat ook voor anderen kunnen doen. Daar zijn natuurlijk haken en ogen aan maar daar zou je over na kunnen denken. Er zou iets te maken kunnen zijn dat andere organisaties kunnen invullen waarna zij de rest doen. De gemeente zou dit kunnen dit faciliteren want die wil graag dat mensen vanuit hun eigen wijk dingen oppakken, dus daar kan wel wat tegenover staan.”

Inmiddels is de Oude Bieb sinds corona weer op stoom gekomen en nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom (zie hieronder). Ruud heeft nog een tip voor de werving van vrijwilligers, (tegenwoordig niet zo makkelijk): laat in de vacature weten wat voor tijdsinvestering het vraagt, wat de functie precies inhoudt en wat je verantwoordelijkheden precies zijn.”

De Oude Bieb zoekt een Gastvrouw/heer een begeleider voor de schildersclub  en een medewerker voor de kringloopwinkel

Tekst: Jeanet Verveer

*) Verenigingen en stichtingen moeten zich inschrijven in het UBO-register, zodat de overheid weet wie de Uiteindelijk Belanghebbende is. (Daarvoor heb je een kopie nodig van je ID en documenten over jouw rol in de organisatie)

Er is een complexe AVG  (over de manier waarop je persoonsgegevens van cliënten / vrijwilligers moet bewaren)

De WBTR  Bestuur en Toezicht  (dit betekent dat in geval van wanbeheer het bestuur persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Je kunt je hiervoor verzekeren, dat kost wel geld.)

Wwft   Wet ter voorkoming van Witwassen  ( in de praktijk betekent dit dat je de persoonsgegevens van degene met wie je een financiële band hebt zorgvuldig moet controleren en bewaren)

Sommige regelingen zijn nieuw of aangescherpt, verenigingen/stichtingen moeten daarom soms de statuten aanpassen en dat betekent dat je naar een (dure) notaris moet.