Vrijwillig budgetbeheerder is probleemoplosser pur sang

In het monumentale pand op Hooge der Aa 26 zit de sociale onderneming Stichting Nieuw Nabuurschap. Dit administratiekantoor verzorgt de belastingaangiften, toeslagen e.d. en het beheer van het budget van mensen, die psychisch kwetsbaar zijn. Het team bestaat uit professionele stafmedewerkers en vakbekwame vrijwilligers, die zelf ook psychisch kwetsbaar zijn. Kundigheid en affiniteit maken dit werk zinvol. Ik spreek met Jan Smit (70+) over zijn vrijwilligerswerk als budgetbeheerder.

Psychisch kwetsbaar?

Met dit begrip drukt het kantoor uit, hoe zij naar mensen kijkt. Smit vindt woorden als psychische beperking of stoornis onnodig. “Met die woorden plak je iemand een negatief etiket op. Ik ga uit van wat mensen wel kunnen.” Ook vertelt Smit dat dit werk je leert om met je klanten en vrijwillige collega’s mee te bewegen. De vrijwilligers zijn onlangs bijgeschoold op het gebied van psychische ziektebeelden. Smit: “Heel interessant, want zoiets vergroot je inzicht in je klanten en je (collega) medewerkers.”

Wat bracht je ertoe om dit vrijwilligerswerk te doen?

Smit glimlacht als hij zegt: “Al sinds mijn 22e doe ik  naast mijn betaalde werk  vrijwilligerswerk. Ik vind dat heel vanzelfsprekend; je bent niet alleen voor jezelf op aarde. ”Tot aan zijn VUT werkte Smit bij enkele gemeenten als consulent en als hoofd op het gebied van sociale wet- en regelgeving, In zijn vrije tijd verzorgde hij de belastingaangiften voor veel vakbondsleden. Na zijn actieve loopbaan bracht een kennis hem in contact met de Stichting Nieuw Nabuurschap. ”Ik vind het van belang dat mensen, die financieel in de knel zijn gekomen, goed worden geholpen en ik draag daar mijn steentje aan bij” zegt Smit.

Wat houdt budgetbeheer in?

Smit: “Onze klanten komen geheel vrijwillig naar ons voor hulp. Na analyse van de inkomsten en uitgaven, stellen we de problemen vast en stellen een budgetplan op. Een vast maandbedrag voor het huishouden wordt op de betaalrekening gezet. De rest komt op een spaarrekening, die wij beheren. Als klanten graag een nieuwe smartphone willen kopen, is het beschikbare budget doorgaans niet toereikend. In overleg wordt dat meestal heel praktisch opgelost, bijv. door langer te sparen of te kiezen voor goedkopere alternatieven”.

Vertrouwensband.

Een goede toon, tact, betrokkenheid en empathie helpen erg bij het opbouwen van een vertrouwensband met klanten. Smit: “Soms moeten we directief zijn, maar de klant beslist zelf: men is hier vrijwillig gekomen, immers.”

Belangenbehartiger.

Smit: “We hebben hier een betrokken, meelevend, maar ook professioneel ingesteld team. Wij waarderen en respecteren elkaar. Ik voel mij primair een belangenbehartiger van mijn klanten. Ik ken de sociaaljuridische wetgeving en de praktijk goed. Ik zoek graag de randen van wet- en regelgeving op. Als de financiën van een klant structureel op orde zijn gaat bij ons de vlag uit”, glimlacht Jan Smit.

Ook aan de slag bij deze prachtige stichting?

https://nieuwnabuurschap.nl/

Foto en tekst Gerard van Duinen