Vrijwilligers gezocht voor Noorderzon

Sinds kort kan je je als vrijwilliger aanmelden bij het Noorderzonfestival  (12 tot 22 augustus). Je kan werken in de horeca, de techniek, de kaartverkoop of als publieksbegeleider. Het zijn alle belangrijke functies want het is dankzij deze vrijwilligers dat Noorderzon elk jaar weer zo’n succes is. We praten met Patrick en Nastia, Patrick is crew coördinator, hij coördineert de vrijwilligers, gaat in gesprek met iedereen en zorgt ervoor dat de verschillende locaties genoeg mensen hebben. Nastia, zijn partner, doet de sociale kant van het hele gebeuren, waarover later meer.

Kleiner

Noorderzon zal dit jaar door alle Corona regels veel kleiner zijn dan wat we gewend zijn. Voorgaande jaren waren er 10 tot 12.000 bezoekers per dag, dit jaar zullen dat er echt heel veel minder zijn. Patrick denkt dit jaar zo’n 200 tot 300 vrijwilligers nodig te hebben, in andere jaren waren dat er 700. Dat Noorderzon dit jaar relatief best nog veel vrijwilligers nodig heeft is vanwege de enige coronamaatregel die nog gelden : namelijk het afstand houden. Dit betekent dat mensen naar hun plek gebracht moeten worden, tribunes afgeplakt, looproutes bedacht en bewegwijzering aangebracht. Het zijn de vrijwilligers die hiervoor gaan zorgen. “We vinden het best spannend” zegt Patrick. “We zijn in Groningen het eerste grote festival en ze zullen op ons letten.”

Festival tijgers

Patrick en Nastia kijken er erg naar uit want ze zijn beiden echte festivaltijgers. In een ver verleden begonnen bij het Platformtheater, werden ze op een gegeven moment gevraagd door Noorderzon. Patrick herinnert zich de tijd dat ze het nog met maar 100 vrijwilligers deden. Per dag melden zich ongeveer 20 vrijwilligers bij hun aan dus het loopt goed. Er is alleen zorg of er genoeg vrijwillige bouwers en technische mensen zijn. Deze sector heeft anderhalf jaar stil gestaan en velen zijn ander werk gaan zoeken

Vertrouwenspersoon

Iedereen kan zich aanmelden als vrijwilliger, dat is een van de grote charmes van het festival. “Eigenlijk zijn wij een mini samenleving,“ zegt Nastia. Patrick herinnert zich een UMCG arts die hem vertelde hoe heerlijk hij het vond dat hem door het barhoofd verteld werd dat hij de vuilniszak op moest ruimen. Hier hoeft hij zelf niet meer na te denken. Na de laatste voorstelling is er voor de vrijwilligers nog een nazit en dat is een gezellig onderonsje waarvan sommigen soms moeilijk afscheid kunnen nemen. Nastia: “We werden opgebeld  door de reclassering omdat een ex-gedetineerde die hier ook vrijwilliger was zijn, te laat thuis was gekomen. Deze mensen moeten op een bepaalde tijd binnen zijn.” Niet zo gek dat je de tijd vergeet als het gezellig is. De leeftijd van de vrijwilligers varieert; er zijn hele jonge kinderen van 12 (zij werden ingezet bij het kinderprogramma op de  speelweide, dat er dit jaar niet zal zijn). Ook ouderen (de oudste vrijwilliger was 78) melden zich aan. Dan zijn er ook mensen met een verstandelijke beperking die graag mee willen helpen.

Een gouden randje

“We zoeken voor iedereen een plek die geschikt is” zegt Nastia. Zij is degene die gesprekken voert met mensen ‘met een gouden randje’ zoals ze dat noemt. Over wat ze kunnen en wat ze willen. Twee jaar gelden waren er zo’n 50 tot 70 mensen die een beetje extra begeleiding nodig hadden. ”Veel van deze mensen worden hier heel blij van, ze staan een tijdje midden in de samenleving en hebben het gevoel dat ze er weer toe doen”, vertelt Nastia. Zij bekommert zich om de mensen en zorgt er ook voor dat wanneer er problemen zijn dit opgepakt wordt. “Als er iets is met deze mensen laten we ze niet zomaar los als Noorderzon afgelopen is. We bellen dan Rein op (Rein de Vries, manager van link050) en die zorgt er voor dat het opgelost wordt“, legt Nastia uit. Zo nodig belt ze met moeders, begeleiders en oppassers, alles om er maar voor te zorgen dat het goed gaat met vrijwilligers en het voor iedereen een gezellig feest wordt.

tekst : Jeanet Verveer
foto : Niels Knelis Meijer