Vrijwilligers maken een wijk mooier

In Kostverloren, een compacte wijk aan de westkant van de oude binnenstad, wonen ruim 2600 mensen en bijna alle lagen van de bevolking zijn vertegenwoordigd, zeker na de wijkvernieuwing aan het begin van deze eeuw.

Van Ostade Sichting

Aan de rand van de wijk ligt het wijkcentrum Kostverloren Kwartier, dat beheerd wordt door de Van Ostade Stichting. Deze club, die volledig uit vrijwilligers bestaat, zet zich in om de wijk aantrekkelijk te houden. In het centrumgebouw dat aan de rand van de wijk ligt, organiseert de stichting diverse activiteiten, maar er zijn ook veel kleine verenigingen die gebruik maken van de ruimte. Naast het wijkcentrum ligt een prachtige, moderne, grote speeltuin die ook door de stichting wordt geëxploiteerd. Het centrum is verbonden met de Jenaplanschool, waarmee wordt samengewerkt. Daardoor kan de stichting zo nodig gebruik maken van een grote zaal met een podium. En de school is blij met de speeltuin als verlenging van het schoolplein.

Twee bestuurders

Jacob Bolhuis woont al 25 jaar in de wijk en doet al heel lang actief en enthousiast vrijwilligerswerk. Hij heeft onlangs samen met anderen gezorgd voor de uitbreiding van de speeltuin en de aanleg van een ontmoetingsplek, inclusief uitlaatgebied voor honden. Jacob is vooral bestuurlijk actief; ook is hij voorzitter van de huurdervereniging in de wijk. Dat alles werd hem wel wat veel en hij is dan ook blij dat 10 jaar geleden Leendert van de Laan het bestuur van de stichting kwam versterken. Leendert woont ruim 20 jaar in de wijk en naast zijn politieke bezigheden vond hij ruimte om ook in de wijk actief te zijn, vooral als bestuurder.

Bevlogen

Jacob en Leendert zijn enthousiaste, bevlogen vrijwilligers. Ze zien allerlei mogelijkheden om de sterk gedifferentieerde wijk levend te houden en zouden het geweldig vinden als ze meer mensen zouden kunnen vinden om samen met hen de schouders eronder te zetten. “En wij proberen mensen zoveel mogelijk daar in te zetten waar ze het beste in zijn,” licht Leendert toe. Vrijwilligers krijgen allemaal een vergoeding.  De stichting is gelukkig financieel draagkrachtig genoeg om de projecten die ze in de wijk wil realiseren uit te voeren: de subsidie die ze ontvangt van de Speeltuincentrale Groningen en de opbrengsten van weekendverhuur van het centrum staan daar garant voor.

Voldoening

“Ik merk dat ik na al die jaren nog steeds heel gemotiveerd ben om dit werk te doen. Het ligt mij en ik zie dingen ontstaan door mijn inspanningen en dat geeft mij veel voldoening, “ vertelt Jacob, en Leendert ziet vrijwilligerswerk “vooral als een positief alternatief naast of na het werk. Bovendien breid je je netwerk uit en krijg je soms verrassende nieuwe contacten.”

Pareltje

Af en toe organiseert de stichting een busreis samen met de huurdervereniging Kostverloren, waarmee  buurtbewoners tegen sterk gereduceerde prijzen bijvoorbeeld een dagje naar Aqua Zoo in Leeuwarden kunnen of naar een Waddeneiland. En soms mag het hondje dan ook mee. Jacob: “Ik zie nog de smile op het gezicht van een oudere mevrouw die ’s avonds uit de bus stapte en verzuchtte: “Wat heb ik hiervan genoten”. Dan weet je waar je het voor doet.”
De stichting is op zoek naar een voorzitter of secretaris.

tekst en beeld: Jan de Koning