Wat voor vrijwilligerswerk doet U zoal?

2021 is het jaar van de vrijwilliger, we gaan daar op verschillende manier aandacht aan besteden. Onder andere willen we met bovenstaande vraag bij diverse directeuren, managers en voorzitters langsgaan. Wat is hun inbreng aan netwerk, kennis of vaardigheden? Wat motiveert hun, wat zijn hun ervaringen en wat leren ze er van? 

We praten met Inge Jongman, wethouder van Zorg&Welzijn, Beschermd Wonen &Opvang, Dorpenbeleid, Landbouw, Natuur Ecologie & Dierenwelzijn en Sport.
Op de site van haar partij de ChristenUnie zegt wethouder Inge Jongman dat “alleen maar werken niet goed voor een mens is.” Toch krijg ik tijdens ons geanimeerde online-gesprek de indruk dat ze ‘altied drok’ is: actief en betrokken. Die betrokkenheid bij mens, natuur, kerk en maatschappij is haar met de paplepel ingegoten. Haar moeder deed vrijwilligerswerk en Inge zelf organiseerde al jong schaatswedstrijden, droppings, uitjes naar de bowlingbaan en nog veel meer. Ook draaide ze vanuit de kerk mee met de ‘meeleefdiensten’: ze ging regelmatig bij twee oudere mensen langs om ze met klusjes in huis of met boodschappen te helpen.

Oog voor elkaar

Ook als volwassene bleef en blijft Inge ‘altied drok’. Ze is lang als vrijwilliger en als coördinator betrokken geweest bij de Noord-Groningse afdeling van de Stichting Present, die als doel heeft om een brug te slaan tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die deze hulp kunnen bieden. De stichting is in 2003 gestart in Zwolle en is nu al jarenlang landelijk actief. In 2011 werd in Zuidoost-Friesland in het bijzijn van – toen nog – Prinses Máxima de vijftigste afdeling opgericht. Inmiddels zijn er 137 afdelingen! Inge benadrukt dat het zowel in vrijwilligers- als in betaald werk belangrijk is mensen niet “even lekker te komen helpen”. Je benadert mensen altijd met respect; dat is voor haar een wezenlijk uitgangspunt. Vraag wat je voor de ander kunt betekenen, heb oog voor wat hij of zij zèlf kan doen en kijk ook naar wat bij jou als vrijwilliger past.

Wat leer je als vrijwilliger?

Inge vertelt dat het werk je leven verrijkt, dat je “geweldig fijne mensen” ontmoet en dat je ervaart dat je iets kunt betekenen voor een ander. Als je leert het vertrouwen van de ander te winnen, merk je dat er vaak meer mogelijk is dan je eerst dacht. En dat is nodig, want “er is veel leed achter de voordeur”. Tegelijkertijd waarschuwt ze voor de valkuil van menig vrijwilliger om te veel te willen doen.  Af en toe moet je immers ook wat tijd voor jezelf, om te sporten en voor je familie en vrienden hebben. En voor je liefhebberijen zoals lezen. Inge: “Ik lees van alles, boeken over het leven, thrillers, soms een bestseller of een Scandinavische detective. Een Frans boek zou ik graag nog eens lezen maar ik volg de krant Nice-Matin op Twitter voor het onderhouden van mijn Frans.”

Je bènt er gewoon

“Politiek bedrijf je niet achter je bureau” en “ik woon in een gewone straat hoor” reageert Inge nuchter als ik haar vraag of ze nog tijd heeft voor het zogeheten gewone leven. Wat is gewoon? “Ik ben niet van hoog en laag”, zegt ze. Natuurlijk, ze heeft het heel druk, waardoor ze soms de bezoekjes aan favoriete plekken als De Wiershoeck in Beijum mist. En de gesprekken over bevingsschade met bewoners en wijkwerkers in Ten Boer, die ze nu vaak noodgedwongen telefonisch doet. Maar, zo benadrukt ze, “ik sta ergens voor” en dùs is ze heel benaderbaar, óók als ze gewoon boodschappen aan het doen is en aangesproken wordt door iemand die haar advies of hulp nodig heeft. Of gewoon iets kwijt wil. Je bènt er gewoon.

 Al bijna 25 jaar politiek actief.

Inge, geboren in Drachten en sinds haar zesde een “genaturaliseerde Stadjer”, is zich er niet van bewust dat ze volgend jaar al 25 jaar actief is bij de ChristenUnie. Als ik haar daarop wijs, reageert ze verrast. Oh ja? Nooit aan gedacht…  Wèl is ze bezig met de vraag hoe ze in deze coronatijd een leuke dag kan organiseren voor haar dochter die binnenkort 25 wordt. Hoe gewoon wil je het hebben?

Tekst: Magda Bootsma
Foto: Inge Jongman

PS. De CU-fractie reikt elk jaar een vrijwilligersprijs uit, de ‘Barmhartige Samaritaan’. Op 23 december 2020 ging deze prijs naar Kledingbank De Zeecontainer, waar wekelijks zo’n 200 huishoudens met een minimum-inkomen langskomen voor gratis kleding, speelgoed, spullen voor thuis èn een luisterend oor. Zie www.dezeecontainer.nl.