Wat voor vrijwilligerswerk doet U zoal?

2021 is het jaar van de vrijwilliger en we besteden daar op verschillende manieren aandacht aan. We gaan onder andere met bovenstaande vraag bij diverse directeuren, managers, voorzitters of gemeenteraadsleden langs. Wat is hun inbreng aan netwerk, kennis of vaardigheden? Wat motiveert hen, wat zijn hun ervaringen en wat leren ze ervan? 

“Taal is meer dan taal alleen; taal verbindt en helpt je de wereld te begrijpen.”

Anje Dijk is directeur van het Talencentrum en zet zich vrijwillig in voor de koren waarin ze zingt. Verbinding is voor haar belangrijk in haar betaald èn in haar vrijwillig werk.

Bovengenoemd motto staat op de site van het Talencentrum, onderdeel van de RUG. Hier worden door ongeveer 70 docenten cursussen en trainingen gegeven in tien verschillende talen en in het zogeheten NT2: Nederlands als Tweede Taal. Naast de ‘gewone’ cursussen zijn er ook trainingen interculturele communicatie en is er een vertaal- en correctieservice. Belangrijk uitgangspunt bij al deze activiteiten is: “Wanneer je elkaars taal spreekt èn elkaars culturele overeenkomsten en verschillen (h)erkent, kun je van betekenis zijn voor anderen.”

Een inspirerende avondwandeling.

Tijdens een avondwandeling met buurtgenoot Anje Dijk, praten zij en ik hierover door. Raakvlakken genoeg: we houden beiden van taal, van wandelen en fietsen, en van zingen – oh wat missen we onze koren en kwartetten. Maar het belangrijkste gespreksonderwerp is uiteraard: Anje’s ervaringen met vrijwilligerswerk.

Verbinding is haar belangrijkste leidraad.

In alles wat Anje vertelt over haar werk en vrijwilligerswerk, komt opvallend vaak hetzelfde woord naar voren: ‘verbinding’. En ja natuurlijk, als je in koren zingt, dan gaat het niet alleen over de juiste noot weten te treffen, maar óók over luisteren. Je zingt in verbinding met anderen; je moet, zoals dat in jargon heet, zo goed mogelijk met elkaar ‘kleuren.’

Alles moet goed geregeld zijn!

Anje doet meer dan zingen, ook organisatorisch draagt ze haar steentje bij: zo vraagt ze regelmatig subsidie aan voor speciale projecten van de koren waarin ze zingt en zit ze in een programmagroep om nieuw repertoire te zoeken. En geloof me, daar komt meer bij kijken dan je als concertbezoeker denkt. Anje zegt hierover: “Zowel in m’n betaalde werk als in het vrijwilligerswerk gaat het voor mij om organiseren, aansturen, stroomlijnen en proces bewaken. Met humor en niet gespeend van zelfspot zegt ze hierover: ‘Ja, ik vind het fijn als ik de dingen onder controle heb”.
Voordat Anje in 2004 directeur werd van het Talencentrum, werkte ze onder andere bij het SLO: het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling. De dingen die ze daar deed en leerde, kon ze zowel in haar volgende banen als ook op de crèche en daarna de school van haar inmiddels volwassen zoon prima toepassen: ze zat als vrijwilliger in diverse ouderraden. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan!

Wat zijn je toekomstplannen?

Eerst komt er een groot project in de privésfeer aan: Anje en haar man gaan in 2022 verhuizen. Ook dan zal er weer heel wat georganiseerd moeten worden. En als ze over een jaar of vijf de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan gaat ze vast en zeker als vrijwilliger weer heerlijk lesgeven! Of misschien wel heel iets anders doen? In ieder geval zal ze niet gauw een stilzitter worden, dat is me na deze gezellige wandeling wel duidelijk!

Het motto van het Talencentrum is:
“Express yourself, understand the world.”
Zie ook rug.nl/language-centre. Meer informatie/contact/vrijwilligerswerk: mail naar talencentrum@rug.nl

Tekst en foto: Magda Bootsma