Wat voor vrijwilligerswerk doet U zoal?

2021 is het jaar van de vrijwilliger en we besteden daar op verschillende manier aandacht aan. We gaan onder andere met bovenstaande vraag bij diverse directeuren, managers, voorzitters of gemeenteraadsleden langs. Wat is hun inbreng aan netwerk, kennis of vaardigheden? Wat motiveert hun, wat zijn hun ervaringen en wat leren ze er van?

Mirjam Kuin is meer dan full time bestuurder. ‘Altied drok’, dàt is Mirjam Kuin, in het dagelijks leven bestuurder van WIJ Groningen, ten voeten uit. Naast deze drukke baan zit ze als vrijwilliger in het bestuur van de Stichting Samen1Plan; een gratis online hulpverleningstool voor zorgtrajecten waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn. Complimentjes, laat staan een financiële beloning, hoeft ze daar niet voor te krijgen. Haar uitgangspunt is: ‘Met ons gezin gaat het goed, dat is een voorrecht en zeker niet vanzelfsprekend’ en ‘Ik heb geluk gehad; dat heeft niet iedereen.’ En dus maak je je nuttig, zo simpel is het gewoon. Groningser kun je het haast niet krijgen.

De regie ligt bij de cliënt

De Stichting zorgt voor een gratis online tool waar alle bij de hulpverlening betrokken partijen (bv. wijkteam, zorgorganisatie, school), met uiteraard toestemming van de cliënt, toegang tot hebben en waar de regie bij de cliënt zelf blijft. De informatie in het eigen dossier is voor de cliënt dan ook volledig toegankelijk. Deze methodiek, die in het hele land gebruikt wordt, is ruim tien jaar geleden op de Groningse werkvloer door cliënten en hulpverleners gezamenlijk ontwikkeld, op initiatief van hulpverleningsorganisatie Molendrift. Inmiddels zijn er in zeker 2000 organisaties ruim 7000 zorgplannen opgesteld, waar in totaal zo’n 12.000 mensen gebruik van hebben gemaakt. De Stichting is onafhankelijk en krijgt geen subsidie vanuit de overheid; het werk draait volledig op de bijdragen van donateurs.

Design en bedrijfskunde

Mirjam heeft een brede belangstelling en is breed opgeleid: ze heeft de Design Academy gedaan en is daarna bedrijfskunde gaan studeren aan de RUG. Inmiddels heeft ze al meerdere decennia werkervaring opgebouwd; eerst in het bedrijfsleven en daarna op meerdere plekken in het sociaal domein. Haar zakelijke bagage kan ze als bestuurder in deze ‘andere wereld’ prima gebruiken. Ze vat haar werk samen als ‘het toevoegen van waarde(n); het faciliteren van medewerkers; het verschil maken voor inwoners.’

Kennen en kunnen

Een brede opleiding is natuurlijk prachtig, maar minstens even belangrijk noemt Mirjam de houding die nodig is om dit werk te kunnen doen: je moet open zijn en niet boven, maar naast de mensen staan. Daar hamert ze op bij haar team en dus ook bij zichzelf. De vraagstukken zijn complexer geworden en Samen1Plan – de naam zegt het al – streeft ernaar om sámen met de cliënt, die uiteindelijk de regie heeft, een bijdrage te leveren aan de oplossing ervan. De stichting huurt hiervoor betaalde professionals in; Mirjam benadrukt dat het bestuur uit vrijwilligers bestaat.

‘Ik weet niet beter!’

Dat antwoordt Mirjam als ik haar vraag hoe ze dat allemaal volhoudt: een full-time baan mèt overwerk; haar vrijwilligerswerk voor de Stichting; een man en 5 kinderen en 3 schoonzoons en 5 kleinkinderen… en elke dag, weer of geen weer, op de e-bike twee keer 45 minuten van huis naar Stad en vice versa. En als ik vraag of ze daarnaast dan nog tijd heeft voor familie en vrienden, voor theaterbezoek of andere interesses, reageert ze kort maar krachtig: ‘Ja natuurlijk!’

Met een mengeling van bewondering en verwondering fiets ik naar huis. Wat een bikkel! Dat vindt ze zelf overigens helemaal niet; ze noemt het ‘stomweg geluk hebben en daar iets mee doen.’ Niet iedereen kan dat, maar als je gezond van lijf en leden bent: doe iets voor een ander!

Tekst: Magda Bootsma
Foto: Mirjam Kuin