Wat voor vrijwilligerswerk doet U zoal?

2021 is het jaar van de vrijwilliger, we gaan daar op verschillende manier aandacht aan besteden. Onder andere willen we met bovenstaande vraag bij diverse directeuren, managers en voorzitters langsgaan. Wat is hun inbreng aan netwerk, kennis of vaardigheden? Wat motiveert hun en wat zijn hun ervaringen? 

Jan Cooijmans die op veel plekken bestuurder is geweest, is op dit moment interim bestuurder van Vlechter (waar MJD en dus ook link050 onder vallen). Hij vertelt over zijn vrijwilligerswerk:

“Ik was lang directeur van een ziekenhuis in Oost-Groningen later in Delfzijl. Als je in zo’n gebied werkt en je je werk goed wil doen, ontkom je er niet aan dat je heel erg betrokken raakt bij je omgeving. Onder andere door mijn werk zag ik wat de gevolgen waren van werkeloosheid en laaggeletterdheid voor bijvoorbeeld de gezondheidzorg. Wij (een groep directeuren van onder andere een verzorgingstehuis en een woningbouwvereniging) vonden dat we hier wat mee moesten doen en hebben toen Stichting Perspectief voor Groningen en Drenthe opgericht waarvan ik penningmeester werd.

Zingen en dansen

De Stichting bracht jongeren bij elkaar die losgeraakt waren van de samenleving. Het ging om jongeren die nog nooit een applaus hadden gehad, maar zoals veel jongeren wel geïnteresseerd waren in muziek, dansen en dat soort dingen. Samen met het Noord Nederlands Toneel en met hulp van een aantal sponsors lieten we die jongeren 3 maanden werken aan een optreden. Dit leerde hen vroeg opstaan, regelmaat en discipline. Want niet op de repetitie: dan ook stoppen met het project. Er kwam veel publiek naar de optredens en zo kregen ze dat applaus en zagen ze dat ze best wat konden. Je moet jongeren die op jonge leeftijd nog maar net met hun vingers aan de samenleving hangen erbij trekken want anders heb je heel veel energie nodig om dat later voor elkaar te krijgen.

Sponsors en werkgevers

Er was na de optredens ook een vervolgtraject zodat ze de discipline die ze geleerd hadden ergens konden inzetten. Of voor een opleiding, stage of zelfs een baan. Het werk voor Stichting Perspectief voor jongeren in Groningen en Drenthe was heel erg leuk om te doen. Het was ook heel erg bewerkelijk want we moesten telkens sponsors en werkgevers vinden en gemeentes meekrijgen en dat is de reden dat we er na vijf jaar mee zijn gestopt.

Het leuke van vrijwilligerswerk

Jan is overigens ook initiatiefnemer van Stichting Sint Joriskerk in Westerlee. De stichting maakt zich sterk voor het behoud van de kerk. Daarover zegt hij: “Ik ben niet zo’n klusser, maar ik kan wel besturen en leiding geven en ik heb een netwerk. Mijn overbuurman is timmerman, hij zit ook in de Stichting en houdt zich met de restauratie bezig. Zo doet iedereen waar hij goed in is en dat, plus het feit dat er geen druk op ligt, is het leuke van vrijwilligerswerk”.

tekst en foto: Jeanet Verveer