Weekendschool creëert toekomst van kinderen

De ambitie klinkt als een klok: “de Weekendschool is een school waar kinderen uit achterstandswijken op zondag les krijgen over verschillende beroepen.  Zij krijgen een bredere kijk op de wereld en leren hun grenzen te verleggen”. Hoe doet de Weekendschool dat  en hoe helpen vrijwilligers mee om de school tot een succes te maken? Op de Groninger vestiging spreek ik hierover met de jaarcoördinatoren Elisa Kapetonovic en Bosse Beckers.

Uitvalpreventie

De IMC Weekendschool bestaat sinds 1998. Inmiddels zijn er 10 vestigingen in ons land en zelfs enkele in het buitenland.  Het doel is om de schooluitval te voorkomen. De Weekendschool doet dit door al in groep zes contact te maken met scholieren. Door praktische beroepeneducatie en persoonlijke begeleiding wil de Weekendschool voor alle kinderen gelijke kansen in het onderwijs en later op de arbeidsmarkt creëren. Samenwerking, positieve opstelling en goed burgerschap zijn belangrijke onderwijsdoelen.

Warm bad

Mijn gesprekspartners raakten op hun eigen manier betrokken bij De Weekendschool.  De liefde bracht Bosse (29) naar Groningen en waar hij als dramadocent aan de slag ging op de Weekendschool.  Hij bleef en is nu ook jaarcoördinator. “Achteraf gezien, had ik zelf graag op de Weekendschool gezeten, dan had ik niet zo’n U-bocht in mijn leven hoeven maken”, zegt hij. Elisa (23) kent de Weekendschool al 13 jaar. “Ik werd op mijn 10e op de Weekendschool toegelaten. Het was voor mij heel belangrijk om als kind omringd te zijn door volwassenen die mij serieus namen. Destijds voelde het vooral als een warm bad. Ik bleef als klassendocent en ben nu jaarcoördinator”.

Doorzetten

Elk schooljaar volgen meer dan 100 kinderen de vaklessen op de Weekendschool. Voordat kinderen worden geplaatst,  vinden er huisbezoeken plaats en wordt er met ouders en kind gesproken. Er wordt gekeken naar de achtergrond en de motivatie van het kind en naar de thuissituatie.  “De Weekendschool is niet vrijblijvend: de lessen zijn elke zondag gedurende drie jaar en dat vraagt nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen van de kinderen” zo verklaart Elisa de huisbezoeken. “Leerlingen komen na de lessen thuis met een enthousiast verhaal. Het is voor het kind stimulerend als daar thuis oog en oor voor is” zegt Elisa.

Positieve houding

Elke vakdocent geeft op de eigen manier uiting aan zijn/haar passie. Bosse: “Zo’n positieve houding aannemen is niet vanzelfsprekend voor onze leerlingen; dat kun je als kind hier oefenen en je eigen maken”.
De vaklessen worden gegeven op de werklocatie van de gastdocenten en dat varieert van rechtbank tot ziekenhuis en van theaterwerkplaats tot krantenredactie.

Met je jaargroep mee.

Het team van gastdocenten, staf, stagiaires en vrijwilligers vult elkaar prima aan.  De vrijwilligers zijn  begeleiders van de individuele leerlingen en blijven dat gedurende de drie jaar dat kinderen het programma volgen. De inzet van de vrijwilligers wordt nabesproken en waar nodig krijgen de vrijwilligers begeleiding van de stafleden.  Van de vrijwilligers worden een positieve houding, een goede mobiliteit en een VOG verwacht.

Meer weten over de stichting? www.imcweekendschool.nl 

 

Foto en tekst: Gerard van Duinen