Verbindt mensen en ideeën

Vrijwilligersovereenkomst

Vrijwilligers zetten zich ‘belangeloos’ in voor een organisatie, maar die inzet is niet helemaal vrijblijvend. Zowel vrijwilliger als organisatie hebben bepaalde verwachtingen. Een vrijwilliger kan behoefte hebben aan ondersteuning of begeleidingsfaciliteiten. Een organisatie wil dat taken en verantwoordelijkheden worden nagekomen. Door een vrijwilligerscontract of vrijwilligersovereenkomst weet je wat je van elkaar verwacht. Je kunt elkaar aanspreken op de afspraken. Het is niet verplicht een vrijwilligerscontract op te stellen, maar schriftelijk vastgelegde afspraken leveren minder vaak misverstanden op dan mondelinge.

Rechten en plichten

In tegenstelling tot betaalde werknemers is er voor vrijwilligers bijna niets wettelijk geregeld. Er bestaat ook geen CAO voor vrijwilligers. Dat betekent dat de rechten en plichten van vrijwilligers bepaald worden binnnen de organisaties waar ze werken. Een vrijwilligerscontract is een gebruikelijk middel om afspraken, rechten en plichten vast te leggen.

Afspraken naleven

Een vrijwilligerscontract is van waarde als het duidelijk is opgesteld en goed wordt nageleefd. Het is een formele vastlegging van wat mondelijk is afgesproken en wordt pas echt belangrijk zodra er een discussie ontstaat over de afspraken of de naleving hiervan. Net als andere contracten is het vrijwilligerscontract rechtsgeldig.

Download hier een voorbeeld overeenkomst.

 Kom langs bij link050!

Met je vragen of ideeën kun je terecht bij link050.
Herestraat 100, 9711 LM Groningen
E-mail: info@link050.nl
Telefoon: 050 – 3051 900

Link050 is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00-17.00 uur, vrijdag van 10.00-13.00 uur. Maandag- en vrijdagmiddag zijn we wel telefonisch bereikbaar. Het heeft onze voorkeur als je van tevoren een afspraak maakt.