Verbindt mensen en ideeën

Vrijwilligersovereenkomst

Een vrijwilligersovereenkomst is een afspraak tussen een vrijwilliger en een organisatie. Hierin worden verwachtingen vastgelegd en afspraken gemaakt. Deze afspraken zorgen ervoor dat beide partijen weten wat er van hen verwacht wordt en dat er duidelijkheid is. Een vrijwilligersovereenkomst is niet verplicht, maar kan wel helpen bij het voorkomen van misverstanden. De rechten en plichten van vrijwilligers worden vaak bepaald binnen de organisatie waar ze werken. Het is van belang om de afspraken in de overeenkomst goed na te leven.

Een vrijwilligerscontract is van waarde als het duidelijk is opgesteld en goed wordt nageleefd. Het is een formele vastlegging van wat mondelijk is afgesproken en wordt pas echt belangrijk zodra er een discussie ontstaat over de afspraken of de naleving hiervan. Net als andere contracten is het vrijwilligerscontract rechtsgeldig.

Download hier een voorbeeld overeenkomst.

 Kom langs bij link050!

Met je vragen of ideeën kun je terecht bij link050.
Herestraat 100, 9711 LM Groningen
E-mail: info@link050.nl
Telefoon: 050 – 3051 900

Link050 is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00-17.00 uur, vrijdag van 10.00-13.00 uur. Maandag- en vrijdagmiddag zijn we wel telefonisch bereikbaar. Het heeft onze voorkeur als je van tevoren een afspraak maakt.