Interessant of leuk aan deze vacature

Vrijwilligerswerk in een dynamische organisatie. De WIJ-raad vraagt het een en ander van zijn leden, maar heeft ook een hoop te bieden: een warm netwerk, scholing rondom actuele onderwerpen. Daarnaast ontvang je een vrijwilligersvergoeding.

Taken en werkzaamheden

Wat doet de WIJ-raad?

WIJ Groningen heeft een adviesraad/cliëntenraad voor, door en met bewoners, de WIJ-raad. Deze raad bestaat uit een groep Groningers die meepraten over de dienstverlening en ondersteuning van WIJ Groningen vanuit het gemeenschappelijk belang van de inwoners die WIJ Groningen ondersteunt. Dat doen wij door: signalen vanuit de bewoners op te vangen, advies te geven aan de bestuurder en directie van WIJ Groningen en mee te denken in projecten en beleid binnen WIJ Groningen.

Voor WIJ Groningen is de WIJ-raad een belangrijke gesprekspartner. Een open dialoog is de basis voor de samenwerking tussen de WIJ-raad en WIJ Groningen. Met de inbreng van de raad kan de organisatie zaken verbeteren of veranderen. We spreken met WIJ Groningen bijvoorbeeld over de:

 • kwaliteit van de ondersteuning van WIJ Groningen.
 • manier waarop WIJ Groningen omgaat met privacy.
 • bereikbaarheid en ontvangst bij WIJ Groningen.
 • manier waarop WIJ Groningen inwoners informeert.
 • wijzigingen in de doelstelling en organisatie van WIJ Groningen.
 • de WIJ-raad kan op verzoek advies uitbrengen en zelf kwesties aankaarten

Wat doe je als lid van de WIJ-Raad?

Ongeveer twee keer per zes weken komt de WIJ-raad bijeen op dinsdag om 17.30 uur op een WIJ-locatie. We vergaderen onder het genot van een broodje en soep. Er worden verhalen van inwoners meegenomen naar de vergadering. Aan de hand hiervan brengen we in kaart of de dienstverlening van WIJ Groningen aansluiten bij de wensen en behoeften van inwoners. En als dat niet zo is, proberen we daar samen met WIJ Groningen oplossingen voor te zoeken. Tijdens de overlegvergaderingen leggen wij onze ideeën, zorgen, adviezen en visie voor aan de bestuurder van WIJ Groningen.

Vaardigheden en kwaliteiten

Als lid van de WIJ-raad voldoe je aan de volgende eisen:

 • Je bent inwoner van de gemeente Groningen.
 • Bij voorkeur heb je ervaring met de ondersteuning door WIJ Groningen. Het liefst zelf, maar ook wettelijke vertegenwoordigers, familieleden of mantelzorgers kunnen reageren.
 • Je behartigt de belangen van alle inwoners van de gemeente die met WIJ Groningen te maken hebben.
 • Je ziet het verschil tussen de bewonersbelangen, persoonlijke belangen en de belangen van WIJ Groningen.
 • Je kunt gesprekken voeren en goed samenwerken in een team;
 • Je kunt goed luisteren en respectvol optreden.
 • Je kunt omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Je bent in staat om beleidsnotities te begrijpen.
 • Je hebt genoeg tijd en energie om je te verdiepen in ontwikkelingen en trends en het beleid van WIJ Groningen.
 • Je kunt vergaderen, adviezen voorbereiden en een standpunt verwoorden.
 • Je bent beschikbaar voor een aaneengesloten periode van drie jaar.
 • Je hebt ruimte voor de tijdsinvestering van 4 tot 6 uren per maand.
 • Specifieke expertise op een bepaald terrein is wenselijk (afhankelijk van de taakverdeling binnen de WIJ-raad, bijvoorbeeld kennis van zorg of onderwijs).

Extra informatie

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de procedure.

Ben je enthousiast geworden om lid te worden van de WIJ-raad? Laat het ons weten door je cv en motivatiebrief te sturen aan: wijraad@wij.groningen.nl. Ook bij interesse en/of vragen mag er gemaild worden, er kan dan een telefonisch gesprek ingepland worden met één van de leden van de WIJ-raad.

Informatie over de vacature

Soort vacature Vrijwilligerswerk
Voorzieningen ongevallenverzekering, scholing, vrijwilligerscontract, vrijwilligersvergoeding, Verklaring Omtrent het Gedrag vereist
Tijdsduur Voor onbepaalde tijd
Uren per week minimaal 1 uur, maximaal 2 uur
Werktijden zelf in te delen? Nee
Locatie Stedelijk

Informatie over de organisatie

WIJ Groningen
Paterswoldseweg 267
9728 AC Groningen
Website: https://jijbijwijgroningen.nl/

Print