Link050

Mentorschap

Stichting Mentorschap Noord • vacature nr. 12792

Interessant of leuk aan deze vacature

U behartigt de belangen van een cliënt die hiertoe zelf niet in staat is of niemand heeft in zijn/haar netwerk om deze te behartigen. Het is een verantwoordelijke vrijwilligersfunctie waarbij u een vertrouwensband opbouwt met de cliënt en opkomt voor zijn/haar belangen. U krijgt een basiscursus Mentorschap, ondersteuning en scholing. Een mentor vervult een verantwoordelijke, zinvolle en plezierige rol voor kwetsbare mensen in onze samenleving.

Taken en werkzaamheden

Mentorschap is een wettelijke maatregel voor mensen die hun persoonlijke belangen deels of niet meer kunnen behartigen. Deze maatregel kan om diverse redenen worden toegekend, bijvoorbeeld als er sprake is van een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, dementie of psychische problematiek.
Stichting Mentorschap Noord zoekt vrijwilligers die in de provincie Groningen mentor willen zijn voor mensen die niet in staat zijn om de eigen belangen te behartigen op het gebied van welzijn en zorg. Naast een mentor heeft de cliënt vaak ook een bewindvoerder, deze behartigt de financiën.
De werkzaamheden van een mentor zijn:

  • Eén of twee keer per maand de cliënt bezoeken.
  • Logboek bijhouden van de contacten rondom de cliënt.
  • Aanspreekpunt zijn voor de zorg en hulpverlening.
  • Belangen van de cliënt in de gaten houden.
  • De cliënt in gesprekken vertegenwoordigen.
  • Overleggen met de bewindvoerder, adviseren en beslissingen nemen en een jaarlijks verslag schrijven voor de rechtbank.
  • De tijdsinvestering is ongeveer 10 uur per maand.

Minimale opleidingsniveau: mbo

Vaardigheden en kwaliteiten

We zoekenvrijwilligers die beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Daarnaast heeft u affiniteit met de doelgroep, beschikt u over enige levenservaring en kennis van de sociale kaart. U bent respectvol naar de cliënt en weet om te gaan met vertrouwelijke informatie. Verder toont u initiatief, bent u besluit- en handelingsvaardig, kunt u grenzen stellen en goed samenwerken. U beheerst de Nederlandse taal goed in woord en schrift en kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voorleggen.

Extra informatie

De koppeling tussen mentor en cliënt komt zorgvuldig tot stand onder begeleiding van coördinatoren.
Na de officiele mentorschapsuitspraak van de Rechtbank door de kantonrechter wordt u door St. Mentorschap Noord (Rechtspersoon) gemandateerd als mentor waarmee u dan de wettelijk vertegenwoordiger bent van de cliënt als het gaat om zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Mentoren ontvangen een reiskostenvergoeding.

Informatie over de vacature

Soort vacature Vrijwilligerswerk, Thuiswerk mogelijk
Voorzieningen WA-verzekering, scholing, vrijwilligerscontract, onkostenvergoeding, reiskosten
Tijdsduur Voor onbepaalde tijd
Uren per week minimaal 1 uur, maximaal 2 uur
Werktijden zelf in te delen? Ja
Locatie Groningen Stad en Provincie Groningen

Informatie over de organisatie

Stichting Mentorschap Noord
Burgemeester Wuiteweg 140B
9203 KP Drachten
Website: http://www.mentorschapnoord.nl

Print