Link050

Ervaringsdeskundigen

Werkgroep Toegankelijk Groningen • vacature nr. 12978

Interessant of leuk aan deze vacature

  • Je werkt vrij direct aan een inclusieve gemeente waar jezelf en anderen plezierig en volwaardig mee kunnen doen.
  • Je komt in contact en leert samenwerken met veel verschillende mensen en organisaties.
  • Je krijgt de kans om je eigen expertise verder te ontwikkelen.
  • We hebben een goede en constructieve sfeer in de werkgroep waar ruimte is voor iedereen om zichzelf te zijn en anderen te respecteren.

Taken en werkzaamheden

We zoeken enthousiaste vrijwilligers, die zelf ervaringsdeskundig zijn m.b.t. leven met een handicap, om onze Werkgroep Toegankelijk Groningen te versterken.
Onze werkgroep is actief op alle deelterreinen van het VN-verdrag ‘Gelijke rechten/kansen van en voor mensen met een handicap’ en is een officieel adviesorgaan van de gemeente Groningen.
Binnen de werkgroep werken we met elkaar in een netwerkorganisatie op thema’s uit het VN-verdrag zoals toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte, wonen, onderwijs, werk, mobiliteit, sport, cultuur, communicatie en beeldvorming.
Iedere deelnemer brengt eigen expertise en vaardigheden in en vaak ook voorkeur voor bepaalde thema’s.

Speciaal mensen uit de voormalige gemeente Haren en Ten Boer worden gevraagd te reageren.

Vaardigheden en kwaliteiten

  • Representatief.
  • Je werkt en communiceert zorgvuldig en constructief.
  • Je kunt goed samenwerken en bent niet bang om ergens op af te stappen.

Extra informatie

Je werkt samen met allemaal ervaringsdeskundige vrijwilligers.
Er is ruim gelegenheid voor eigen initiatief (zolang het maar past binnen de doelstellingen en taakopdracht van de WTG natuurlijk).
https://gemeente.groningen.nl/toegankelijkgroningen

Informatie over de vacature

Soort vacature Vrijwilligerswerk, Thuiswerk mogelijk
Tijdsduur Voor onbepaalde tijd
Uren per week minimaal 2 uur
Werktijden zelf in te delen? Ja
Locatie Gemeentekantoor Gedempte Zuiderdiep 98

Informatie over de organisatie

Werkgroep Toegankelijk Groningen
Gedempte Zuiderdiep 98
9711 HL Groningen
Website: https://gemeente.groningen.nl/toegankelijkgroningen

Print