Link050

Leden kascommissie

Stichting Volksuniversiteit Groningen • vacature nr. 13882

Interessant of leuk aan deze vacature

De Stichting Volksuniversiteit Groningen is een instelling voor volwassenenonderwijs in de provincie Groningen. Samen met en voor volwassenen leveren wij een maatschappelijke bijdrage aan het vormings-, educatie-, en ontwikkelingswerk. Onze cursussen worden gegeven door gekwalificeerde en ervaren docenten. Vanuit het idee dat de volksuniversiteit een instituut is van en voor iedereen, zijn onze cursussen betaalbaar en is geen vooropleiding vereist. Wel kunnen cursisten na afloop van de cursus op verzoek een certificaat verkrijgen.

De stichting ontvangt geen overheidssubsidies en is grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit hierboven beschreven activiteiten. Verder heeft de stichting geen winstoogmerk.

De Volksuniversiteit Groningen is aan het groeien en aan het professionaliseren. Een goede governance is daarbij van belang. De financiele jaarverslagen worden tot nu toe vastgesteld op voorstel van een kascommissie, waarvan de leden deel uitmaken van het bestuur. De kascommissie heeft geen bijzondere statutaire status, maar ondersteunt het bestuur om de eigen financiele verantwoordelijkheid beter in te vullen.

Het bestuur heeft besloten om met ingang 2024 de kascommissie te laten bestaan uit onafhankelijke leden.

Taken en werkzaamheden

  • Het controleren van de jaarrekening van de stichting.
  • Het beoordelen van het gevoerde financiële beleid.

Minimale opleidingsniveau: hbo/wo

Vaardigheden en kwaliteiten

  • Relevante opleiding en ervaring op tenminste HBO-niveau.
  • Affinitieit hebben met het volksuniversiteitswerk.

Extra informatie

Op verzoek zal het jaarverslag 2023 worden toegezonden.

Informatie over de vacature

Soort vacature Vrijwilligerswerk, Thuiswerk mogelijk
Tijdsduur Korte klus
Uren per week minimaal 1 uur
Werktijden zelf in te delen? Nee
Locatie Overleg op hoofdlocatie, overig werk vanuit huis

Informatie over de organisatie

Stichting Volksuniversiteit Groningen
Oude Boteringestraat 33
9712 GD Groningen
Website: http://www.vugroningen.nl

Print