Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op donderdag 24 juni ’21 heeft IVBB speciaal voor alle verenigingen, stichtingen en organisaties in de provincie Groningen een gratis webinar  verzorgd over de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen die op 1 juli 2021 in werking trad.  De opname van het webinar kan je hier terugkijken. De powerpoint presentatie kan je hier bekijken:  WBTR presentatie Link050.

Nieuwe wettelijke verplichtingen voor verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet WBTR, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. In de nieuwe wet zit een uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuursleden. De wet gaat echter vooral over de kwaliteit van besturen en raakt daarmee de volledige organisatie.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt: ‘De wet geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken na een aantal incidenten.’ Met incidenten bedoelt men financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal.
De reikwijdte van de wet is veel groter dan alleen het aanpassen van statuten. Dat is echt onvoldoende. De wet stuurt op het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. De rol van het toezicht wijkt duidelijk af van de verplichtingen voor verenigingen tot nu toe.

Hoofdelijke, persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden

Een belangrijk onderdeel van de WBTR is de persoonlijke, hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders. Voorheen was je ook al aansprakelijk, maar de wet is strenger geworden. Er vallen meer zaken onder die aansprakelijkheid. Als er wat misgaat binnen de vereniging, kun je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Ook voor daden van medebestuursleden. Bij financiële transacties kan dat grote persoonlijke gevolgen hebben. Daarbij maakt het niet uit of je een betaalde bestuurder bent of een vrijwilliger.

Het is voor verenigingen en stichtingen heel onprettig als niemand meer bestuurslid durft te worden of te blijven vanwege dit aspect van de wet. Angst is helemaal niet nodig. Het is niet zo ingewikkeld om problemen te voorkomen. Maar het gaat niet vanzelf. Je moet als bestuur met elkaar afspreken hoe je binnen vereniging of stichting besluiten neemt. Hoe je omgaat met zaken die financiële gevolgen hebben. Hoe besluitvorming is geregeld als het bestuur niet compleet is. Hoe je omgaat met tegenstrijdig belang. De wet heeft 10 onderdelen die aandacht nodig hebben.

Moet je nog de WBTR goed verwerken in je statuten dan geven we hieronder een paar links waar je extra informatie kan vinden.