Een Opruimcoach geeft ruimte

Spullen houden of weggooien? Willemien Zuethoff helpt als vrijwillige opruimcoach van Werkpro (voorheen MJD) mensen thuis met opruimen. Ze is dit werk gaan doen nadat ze op haar 63e werkloos werd en op zoek was naar een stukje zingeving en helpt nu zo’n twee uur per week twee cliënten. “Je komt er wel achter dat er vaak een dieperliggende reden is waarom mensen moeite hebben dingen weg te doen maar als de problematiek te gecompliceerd is verwijzen we naar professionele hulp.”

Eigen regie

Willemien werkt tijdens het opruimen met vier stapels, één twijfel, één stapel met alles dat weg kan, één stapel met spullen die bewaard moeten blijven en één stapel voor de kringloop of marktplaats. De regie ligt altijd bij de mensen zelf; Willemien bepaalt niet of er iets wordt weggegooid of niet. Ze begint meestal met de vraag wat de cliënt het meest in de weg zit en waarmee ze zouden willen beginnen. ‘’Cliënten denken vaak onterecht dat ze dingen weg moeten gooien. Ik zeg dan: dat hoeft helemaal niet, maar we kunnen de spullen wel opnieuw ordenen. Ook geef ik  mensen een taak mee voor de volgende keer. Dat stimuleert vaak om tussendoor ook op te ruimen. Mensen kunnen dingen vaak moeilijk loslaten. Daar kan ik weinig aan veranderen; dat moeten ze toch zelf doen. Ik probeer als het ware met ze mee te drijven. Soms is het heel tegenstrijdig, iemand wil het huis wel opgeruimd hebben, maar wil niets weg doen.‘’

Vertrouwen is belangrijk

‘’Cliënten moeten soms een drempel over, het heeft iets intiems om iemand zo toe te laten in je huis. Soms zijn ze zenuwachtig of bang dat ik een oordeel heb over hun situatie en onopgeruimde huis. Ik vind het leuk dat ik dan vertrouwen kan winnen. Dat is de uitdaging. Als je vertrouwen hebt, kun je ook beter opruimen. Dan neemt iemand ook makkelijker iets van je aan. Ik kan wel roepen van: je hebt geen 30 pakken luiers nodig. Dat weet zij rationeel ook wel, maar het is iets anders dan dat je het doet.’’

Alle tijd

Ze komt vaak een langere periode bij de mensen ‘’Terwijl een professionele hulpverlener maar een aantal keer op bezoek kan komen. Het verschil met een professionele opruimcoach is ook dat deze zeggen hoe je het op moet ruimen, terwijl ik daadwerkelijk mee help opruimen’’

Belangrijke eigenschappen

Een opruimcoach moet een beetje handig zijn in het opruimen en organiseren zegt Willemien. Het is belangrijk respect te hebben voor de ander, aardig te zijn en  een open mind te hebben. ‘’Mensen hebben al vaak genoeg gehoord dat het een troep in hun huis is. Je moet eigenlijk mens zijn met gezond verstand. En het een beetje leuk vinden om met mensen om te gaan die het misschien wat minder goed getroffen hebben in het leven. Ik denk dat bijna iedereen het kan.’’

Opruimtips

Opruimtips geven vindt ze ingewikkeld. Maar ze heeft wel één tip. Als je er tegenop ziet om op te ruimen, doe dit dan samen met bijvoorbeeld een vriendin. Die gaat na het opruimen gewoon weer naar huis. Ze heeft zelf een doos waar ze spullen in stopt waar ze niets meer mee doet. En als deze vol is brengt ze hem naar de kringloop.

De toekomst

“Door het vrijwilligerswerk denk ik wel van: de wereld ligt voor me open. Misschien dat ik, als ik het een paar jaar gedaan heb, weer wat anders ga doen. Er zijn zoveel dingen die leuk zijn.” Ze is naast dit werk ook nog arbeidscoach bij vluchtelingenwerk en vertrouwenspersoon bij wijkbedrijf Selwerd.

Er is veel vraag naar de opruimcoaches van Werkpro en het is dankbaar werk, lijkt het je wat dan kan je hier de vacature bekijken.

Tekst: Marieke Bergsma
foto: Willemien Zuethoff

februari 2022