Studenten en leerlingen werken samen.

Stichting Move koppelt studenten aan kinderen van 10-16 jaar. Samen doen ze mee aan projecten die gericht zijn op kansengelijkheid en burgerschap. Het mes snijdt aan twee kanten: de studenten leveren een maatschappelijke bijdrage – en werken op die manier aan hun cv –  en de kinderen ontdekken hun talenten. Ook krijgen ze een inkijkje in het studentenleven, waardoor ze kunnen denken: ‘hey, dit kan ik later misschien ook gaan doen.’ Ze gaan een keer bij een student op bezoek en volgen een echt college op de echte universiteit! Eén ochtend per twee week zijn vijf Grunneger studenten aan het werk in groep acht van de Dalton-basisschool De Starter aan de Parkweg. Ze begeleiden de leerlingen bij het bedenken, uitwerken èn uitvoeren van het plan om hun wijk vrolijker en kleurrijker te maken d.m.v. een grote muurschildering. De leerlingen hebben eerst aan bewoners gevraagd wat ze graag anders zouden willen in hun wijk; het verfraaien van een lange saaie muur was één van de wensen. Deze wens zal dus in vervulling gaan: op 3 februari wordt het kunstwerk feestelijk onthuld.

Waar ben je goed in?

Op 7 december komen de studenten voor de derde keer in de groep; ik draai een ochtendje mee. De studenten gebruiken een talentenspel, waarbij de leerlingen telkens een keuze uit twee ‘uitersten’ moeten maken, bv. ‘ik hou ervan om netjes te werken’ vs. ‘ik heb veel fantasie.’ Of: ‘Ik schrijf graag verhalen’ vs. ‘ik kan een plattegrond goed lezen.’ Zo wordt bepaald wat van elke leerling het belangrijkste talent is: ben je verkenner, ontwerper, regelaar of verteller? Wanneer blijkt dat de rollen niet gelijk verdeeld zijn, kiezen sommige leerlingen voor hun tweede talent. Zo ontstaan er vier groepen die elk hun eigen taak krijgen. De verkenners zijn o.a. verantwoordelijk voor de boodschappen: er moet lekkers zijn bij de onthulling van de muurschildering, waarvoor de ontwerpers een concept op papier moeten zetten. De regelaars maken een overzicht van alle benodigde materialen; de vertellers ten slotte interviewen een aantal bewoners; ze luisteren naar hun wensen en maken hiervan verhalen in woord en beeld.

‘Het geeft veel energie!’

Bij dit project zijn vijf studenten betrokken; ik praat na met twee van hen: Boris, student geschiedenis, en Rob, student filosofie. Ze kennen elkaar van de minor retoriek, waar benadrukt wordt dat het belangrijk is om buiten je eigen bubbel te treden. Op de Daltonschool komen ze, dankzij het werken met de kinderen en de wijkbewoners, in een andere wereld terecht. Ze vertellen dat de kinderen voorop staan en hun eigen verantwoordelijkheid hebben; de studenten zijn hun ondersteuners en begeleiders. Zo lossen ze de vraag welke van de ontwerpen voor de schildering het mooiste zijn, heel slim op. De leerlingen kiezen niet één tekening, maar kiezen uit elke tekening het mooiste onderdeel. Deze onderdelen worden samengevoegd en zullen uiteindelijk in de echte muurschildering worden gebruikt. Deze manier van werken geeft energie, en maakt dat iedereen deel uitmaakt van het geheel. Zoals docent Simone het omschrijft: ‘Vergeet niet dat jullie samen weer een grote stap hebben gezet, dankzij alle kleine stapjes van ieder kind en van elk groepje.’

Je wordt als student niet zomaar in het diepe gegooid

Voordat je aan de slag gaat, volg je via Move eerst een training over didactiek en coaching, waarbij er bijvoorbeeld aandacht wordt besteed aan vragen als: ‘hoe ga je om met deze leeftijdsgroep’ en ‘wat doe je als er chaos uitbreekt’ Voor alle Move-projecten, zowel de eendaagse als de langer durende (3-6 maand) zijn nieuwe studenten van harte welkom! Kijk voor een indruk van de mogelijkheden op www.stichtingmove.nl/doe-mee. Weinig tijd? Kijk dan bij www.stichtingmove.nl/move-in-1-dag of bij www.stichtingmove.nl/maatje, waar je 6 dagdelen 1-op-1 met een basisschoolleerling de overstap naar de middelbare school voorbereidt. De vacature vind je hier.

Tekst en foto’s: Magda Bootsma