Vrijwilligers Taalondersteuning COA gevraagd

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) aan de Europaweg in stad Groningen vraagt vrijwilligers Taalondersteuning. Ik spreek hierover met Laura Doeven en Ineke Hoekstra, beide werkzaam als Programmabegeleiders op deze locatie.

Locatie met gemixte groepen

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland. Dat betekent de begeleiding naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. Daar hoort ook taalbegeleiding bij. De locatie Europaweg is een gemixte locatie met vergunninghouders (statushouders) en bewoners die nog in afwachting zijn van hun procedure. De taalbegeleiding is bedoeld voor bewoners die wachten op een vergunning omdat deze groep nog niet in aanmerking komt voor zogenaamde NT2 lessen (NT2 = Nederlands als tweede taal). ‘De lessen zijn in eerste instantie heel simpel want sommigen komen hier zonder een woord Nederlands te spreken,’ vertelt Laura.

‘De taalondersteuners die wij vragen hebben geen opleiding nodig,’ vult Ineke aan, ‘we hebben een cursistenboek als leidraad, maar er is veel ruimte voor eigen invulling, want de bewoners hebben zelf ook vragen.’ Is het geen probleem dat ze nog geen Nederlands spreken? ‘Nee,’ zegt Laura, ’we hebben altijd iemand die Engels spreekt in zo’n groep en die kan uitleg geven aan de rest. En we maken altijd groepen van bewoners die dezelfde taal spreken.’

Ruimte voor eigen invulling

De taalgroepen bestaan uit maximaal 10 bewoners, maar als je dat te veel wordt mag dat in overleg ook kleiner. Wat wel gevraagd wordt is dat je zo’n 12 a 13 weken dezelfde groep begeleid, en dan minimaal 1x per week voor 2 uur. Na die periode mag je kiezen voor een andere groep. ‘Het is niet alleen taalbegeleiding, je mag je eigen invulling geven. Sommigen gaan ook wandelen met hun groep of andere leuke dingen doen, om de groep kennis te laten maken met Nederland. Zo nam iemand een keer zijn groep mee naar zijn woonboot, want dat kenden ze niet,’ vertelt Laura.

Leren van andere culturen

‘En de bewoners zijn heel blij met de extra ondersteuning, ze zijn heel gemotiveerd om de taal te leren. Het is voor hen zowel afleiding als een doel in hun leven. En ze zijn heel nieuwsgierig naar hoe wij Nederlanders hier leven, daar willen ze ook alles van weten,’ vertelt Ineke enthousiast. Kortom, een dankbare tijdsbesteding, en je leert zelf ook veel over andere culturen. En als je niet in Groningen woont krijg je boven de 10 km een reiskostenvergoeding en er is parkeerruimte, want de begeleiding vindt op de locatie plaats. ‘ We denken er ook over een Taalcafé te gaan starten, want als er voldoende aanmeldingen zijn kunnen we dat doen. Dat betekent gewoon gezellig kletsen met een groep’ vertelt Ineke. Laura en Ineke zijn programmabegeleiders. ‘We geven algemene informatie en trainingen aan nieuwe bewoners. Zoals hoe het hier allemaal werkt en brandpreventie. Daarnaast krijgen de bewoners een stukje inburgering, zoals wonen in Nederland, democratie, gezondheidszorg, financiën, verzekeringen, onderwijs en wat je allemaal nodig hebt om in Nederland te overleven,’ lacht Laura. Want de 350 bewoners moeten zichzelf hier leren te redden. En dat lukt vast wel.

Ben je enthousiast geworden? Het COA heeft een vacature voor taalvrijwilligers.

tekst en beeld: Annette Doornbosch