Link050

Medewerker administratie & distributie straatkrant “De Riepe”

Het Twaalfde Huis • vacature nr. 13090

Interessant of leuk aan deze vacature

De Riepe biedt dak- en thuislozen een verbinding met de wereld en draagt bij aan een gevoel van zingeving, en kan een eerste stap zijn in hun resocialisatie. Dat is niet voor iedereen weggelegd, maar we willen hen die hulp kunnen gebruiken graag een helpende hand bieden.
Werk is ons middel om in contact te komen, een zinvolle dagbesteding te bieden én om het gevoel van eigenwaarde terug te geven.
Je zult merken dat we door het aanbieden van een enigszins veilige leefomgeving en het bieden van dagbesteding bijdragen aan meer gevoel van zingeving voor deze doelgroep; ze komen steeds terug omdat het hun leven verbetert.

Taken en werkzaamheden

De Riepe is een maandelijkse straatmagazine voor Noord-Nederland. Het informeert lezers over onderwerpen die op straat leven. De Riepe - het Groningse woord voor stoep - probeert zo de kloof tussen dak- en thuislozen en ‘gewone’ burgers te verkleinen. Bij het maken van de straatkrant spelen participeren en het opdoen van werkervaring een belangrijke rol. De doelgroep dak- en thuislozen staat dus centraal. Wat wij doen is in hun belang. Ze kopen de straatkranten in en verkopen die. Van de verkoopprijs van € 2,10 is 90 cent voor de verkoper.
We zoeken iemand die ons op vrijwillige basis enkele dagdelen per week helpt bij de administratieve kant van het distributieproces en het organiseren van een en ander.

Vaardigheden en kwaliteiten

  • Klantvriendelijkheid omdat onze deelnemers (dak- en thuislozen) wel wat vriendelijkheid kunnen gebruiken.
  • Duidelijk en eerlijk zeggen waar het op staat zonder te overdrijven, maar ook niets te verzwijgen.
  • Voor zover mogelijk ervoor zorgen dat men zich aan bepaalde gedragsnormen houdt, maar je hoeft dat niet altijd te doen; soms is het geen goed moment.
  • Je kunt je observaties ook bespreken met de projectleiding, en je kunt er zelf ook in groeien en leren.

Extra informatie

Deze vacature kan ook als participatiebaan ingevuld worden.

Informatie over de vacature

Soort vacature Vrijwilligerswerk, Participatiebaan
Voorzieningen WA-verzekering, ongevallenverzekering, vrijwilligerscontract, vrijwilligersvergoeding
Tijdsduur Voor onbepaalde tijd
Uren per week minimaal 8 uur, maximaal 16 uur
Werktijden zelf in te delen? Nee
Locatie De Riepe is gevestigd bij het 12e Huis

Informatie over de organisatie

Het Twaalfde Huis
Eemskanaal NZ 32a
9713 AB Groningen
Website: https://www.werkpro.nl/maatschappelijke-opvang/

Print