Verbindt mensen en ideeën

Medewerkers Begeleide Omgang (BOR)

Organisatie: Humanitas | Vacature nr: 11489

kinderen van 0 tot 4 jaar, kinderen van 4 tot 12 jaar, volwassenen
activiteitenbegeleiding, kinderopvang en jeugdwerk, coaching en mentoring
in overleg
minimaal 4 uur
WA-verzekering, ongevallenverzekering, scholing, reiskosten
Diverse locaties in de provincie Groningen, waaronder de stad Groningen

Taken en werkzaamheden

Na een scheiding heeft ieder kind recht op contact met beide ouders. Dit is belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling en het welzijn van het kind. Gescheiden ouders zijn wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Onderdeel daarvan is het treffen van een omgangsregeling.
  In de praktijk valt het opstellen of naleven van zo’n omgangsregeling regeling echter niet altijd mee. In zulke situaties kunnen vrijwilligers van Humanitas behulpzaam zijn. BOR Humanitas richt zich op het ondersteunen van gescheiden ouders bij het realiseren van een omgangsregeling. Het belang van het kind staat daarbij voorop. Er wordt met beide ouders samengewerkt op basis van gelijkwaardigheid. De ondersteuning duurt in principe 6 maanden.

 • Kennismaken met ouders en kind en afspraken maken over de omgang.
 • Ouders informeren over de gedragsregels rond de omgang.
 • Een rol hebben in de overdracht van het kind van de ene ouder naar de andere.
 • Aanwezig zijn bij de omgang en zorgdragen voor een positieve ontspannen, plezierige sfeer waarin ouder en kind zich vrij voelen.
 • Voortgang van de omgang met beide ouders evalueren en zo mogelijk afspraken uitbreiden, zodanig dat wordt toegewerkt naar zelfredzaamheid.
 • Summiere verslaglegging voor eigen gebruik.
 • Werkoverleg met collega's.
 • Scholing.

Vaardigheden en kwaliteiten

 • Levenservaring.
 • Ervaring in het opvoeden/omgaan met kinderen.
 • Bij voorkeur enige kennis van of ervaring met echtscheiding en de gevolgen voor ouders en kinderen.
 • Enige kennis van de sociale kaart in de regio.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal.
 • Goede communicatieve vaardigheden, zoals actief luisteren, zelf een inbreng hebben en terugkoppelen.
 • Goede contactuele eigenschappen (in een groep en individueel).
 • Feedback kunnen geven en ontvangen.
 • Empathisch vermogen richting kinderen en ouders.
 • Een neutrale houding hebben bij conflicten.
 • Stressbestendigheid, stabiliteit, geduld, betrouwbaarheid en mensenkennis.
 • Aandacht, betrokkenheid en begrip voor een ander.
 • Bereidheid eigen ervaringen te delen met andere vrijwilligers en coördinator.
 • Afspraken nakomen.
 • Gelijkwaardigheid toepassen in alle relaties.
 • Zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Open kunnen staan voor de waarden en normen van anderen.

Interessant of leuk aan deze vacature

 • Boeiend, nuttig en leerzaam vrijwilligerswerk, in het belang van kinderen (en hun ouders).
 • Ondersteuning en begeleiding door een coördinator.
 • Scholing, terugkom- en intervisiebijeenkomsten.
 • Een plezierige werksfeer.

Extra informatie

Ter uitbreiding van ons team zoeken wij vrijwilligers in de hele provincie Groningen. De meeste omgangen vinden plaats in de stad Groningen, maar ook op andere locaties en (op termijn) bij de ouders thuis.
Zie voor meer informatie: https://www.humanitas.nl/districten/district-noord/activiteiten/humanitas-bor/

Pagina delen of printen?

Reageren op deze vacature?


Informatie over de organisatie

Humanitas
Akerkhof ZZ 22
9711 JB Groningen
Website: http://www.humanitas.nl/groningen


Contactpersoon vacature

E-mail: mip.groningen@humanitas.nl
Telefoon: 0503126000
Bereikbaar: overdag

Terug naar vacatureoverzicht