Verbindt mensen en ideeën

Bestuurslid wijkraad.

Organisatie: Wijkraad Oosterhoogebrug / Ulgersmaborg | Vacature nr: 9553

iedereen
bestuur
in overleg
minimaal 2 uur, maximaal 5 uur
WA-verzekering, ongevallenverzekering, scholing, onkostenvergoeding
Wijkcentrum De Schakel en thuis

Taken en werkzaamheden

Verantwoordelijk voor regelmatig overleg met de stadsdeelbeheerder over Openbare Ruimte en Verkeer (groen en grijs in de wijk).

Natuurlijk is het meedenken over de huidige werkzaamheden en de toekomst van de wijkraad ook een zeer belangrijk facet van de functie.

Vaardigheden en kwaliteiten

De wijkraad zoekt een enthousiaste en actieve wijkbewoner om het bestuur aan te vullen. Woonachtig in Oosterhoogebrug of Ulgersmaborg is een absolute vereiste. 

Met een PC en met de gebruikelijke software (in ieder geval e-mail) om kunnen gaan is een vereiste.

Interessant of leuk aan deze vacature

Je steentje bijdragen aan het werk van de wijkraad op uiteenlopende terreinen:

  • Sociale wijkvernieuwing (jeugdwerk, ouderenzorg, evenementen en activiteiten)
  • Fysieke wijkvernieuwing (herstructurering van het economische en sociale hart van de wijk)
  • Openbare Ruimte en Verkeer (groen en grijs in de wijk).
  • Bewonersparticipatie (wijkbewoners stimuleren om met ons mee te denken en/of in hun eigen buurt initiatieven te ontplooien).
  • Informatievoorziening van en communicatie met wijkbewoners (wijkkrant en wijkwebsite).
  • Belangenbehartiging van wijkbewoners.

Extra informatie

De wijkraadvergaderingen zijn op de eerste woensdag van de maand vanaf 20.00 uur (m.u.v. de maanden juli en augustus) in wijkcentrum De Schakel.

Ongeveer één keer per maand is er een één-op-één overleg met de stadsdeelbeheerder aan huis.

Aangezien het bestuurslid dat nu verantwoordelijk is voor Openbare Ruimte en Verkeer stopt per 1 maart 2017, zoeken we naar een opvolger. 

Pagina delen of printen?

Reageren op deze vacature?


Informatie over de organisatie

Wijkraad Oosterhoogebrug / Ulgersmaborg
Rijksweg 15
9731 AA Groningen
Website: http://www.brugborgvizier.nl


Contactpersoon vacature

Naam: Dhr. Wim Zijlstra
E-mail: wimgzijlstra@cs.com
Telefoon: 0505778702
Bereikbaar: werkdagen van 16.00 tot 18.00 uur

Terug naar vacatureoverzicht