Verbindt mensen en ideeën

Voorzitter Centrale Cliëntenraad

Organisatie: Interzorg Noord-Nederland | Vacature nr: 12112

ouderen 55+, volwassenen
bestuur
01-01-2020
minimaal 2 uur, maximaal 10 uur
scholing, vrijwilligerscontract, reiskosten
Interzorg

Taken en werkzaamheden

Interzorg kent een Centrale Cliëntenraad (CCR). De CCR bestaat uit vertegenwoordigers van de negen locaties. De CCR overlegt met de Raad van Bestuur over overkoepelende zaken die voor alle locaties van belang (kunnen) zijn. Als voorzitter fungeert u in een onafhankelijke positie, dat wil zeggen dat u geen rechtstreekse betrokkenheid heeft bij een locatie van Interzorg. Als voorzitter leidt u ongeveer zeven maal per jaar de vergadering van de Centrale Cliëntenraad (CCR) en bij toerbeurt een gelijk aantal overlegvergaderingen met de bestuurder. Hierbij stelt u de belangen van de cliënt centraal zonder andere belangen uit het oog te verliezen. De voorzitter vormt samen met de vicevoorzitter het Dagelijks Bestuur (DB). Het DB heeft zeven maal per jaar overleg met de bestuurder. Samen met de vicevoorzitter bereidt de voorzitter de vergaderingen voor en wordt hierbij ondersteund door de ambtelijk secretaris.
Wilt u hier een bijdrage aan leveren dan zijn we wellicht op zoek naar u!
Wat gaat u doen?

 • De voorzitter beoordeelt samen met de CCR nieuw beleid op cliëntbelang, geeft hierbij gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder en is in staat de eventuele verschillen in visie en invalshoeken van de leden hierbij te verbinden.
 • De voorzitter geeft richting aan en faciliteert de transitie die de CCR doormaakt naar een eigentijdse vorm van medezeggenschap. De CCR werkt in commissies waarbij het DB de regie houdt door van tijd tot tijd ook een overleg van de commissie bij te wonen.
 • Het werken in commissies geeft de CCR de ruimte om onderwerpen uit te diepen, zonder dat de gehele CCR belast wordt. Na advies van de commissie volgt besluitvorming altijd centraal in een CCR vergadering.

Vaardigheden en kwaliteiten

Wat brengt u?

 • Beleidsmatige en bestuurlijke ervaring (in een grote/complexe organisatie) en interesse.
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Brede maatschappelijke belangstelling.
 • Affiniteit met, en een heldere kijk op, ontwikkelingen in de (ouderen)zorg en verwante sectoren.
 • Kennis van wettelijke regelingen rond de ouderenzorg.
 • Kennis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).
 • In staat om nieuw beleid kritisch te beoordelen op cliëntenbelang.
 • Bereidheid om eventueel (bij)scholing te volgen op het terrein van medezeggenschap.
 • Enthousiasmerend, verbindend en oplossingsgericht.

Interessant of leuk aan deze vacature

Wat bieden wij?
Het betreft een onbezoldigde functie met reis- en onkostenvergoeding voor een termijn van vier jaar. Eenmalige herbenoeming voor vier jaar is mogelijk. O.m. digitale ondersteuning is aanwezig.
  Interzorg Interzorg ondersteunt mensen hun eigen leven voort te zetten met dagelijkse en specialistische zorg in Noord- en Midden-Drenthe in negen locaties. Regelmatig gaan wij in gesprek met elkaar: cliënt, naaste en zorgverlener. We zijn altijd eerst mens, we leren elkaar kennen, we spreken verwachtingen uit, zoeken naar mogelijkheden en willen weten of we het goed doen zodat mensen zich thuis voelen, vertrouwd en veilig zijn in hun eigen huis.

Extra informatie

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie over deze vacature? Dan kunt u contact opnemen met Wilrieke Klok, Ambtelijk Secretaris van de CCR(06- 12023597) Bereikbaar op maandag en donderdag van 9.00-16.30 uur en dinsdagochtend van 09.00-12.00 uur.
Eveneens vragen we een Verklaring Omtrent Gedrag, VOG.

Pagina delen of printen?

Reageren op deze vacature?


Informatie over de organisatie

Interzorg Noord-Nederland
Ceintuurbaan Zuid 21
9301 HW Roden
Website: http://www.interzorg.nl


Contactpersoon vacature

Naam: Janine Dijkema-Havinga
E-mail: j.dijkemahavinga@interzorg.nl
Bereikbaar: .

Terug naar vacatureoverzicht