Verbindt mensen en ideeën

Bestuursleden

Organisatie: Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | Vacature nr: 8641

mensen met een lichamelijke beperking, volwassenen, jongeren 16 tot 23 jaar
bestuur
in overleg
minimaal 6 uur, maximaal 12 uur
WA-verzekering, scholing, vrijwilligerscontract, vrijwilligersvergoeding
Kantoor Steungroep in de stad Groningen, of op afstand vanuit huis

Taken en werkzaamheden

We zoeken twee of drie mensen die ervaring hebben in een bestuursfunctie, hetzij als voorzitter, hetzij als bestuurslid. Bestuursvergaderingen vinden om de vier weken plaats op het kantoor van de Steungroep in Groningen. Bestuursleden die niet in staat zijn naar het kantoor te komen, nemen telefonisch deel aan de vergaderingen.
De Steungroep streeft naar een participerend bestuur, dat wil zeggen dat bestuursleden niet alleen verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming maar ook uitvoerende werkzaamheden verrichten. Een bestuurslid kan deze werkzaamheden grotendeels vanuit huis doen. Soms is het bijwonen van overleggen elders in het land nodig of gewenst. We zijn gewend rekening te houden met beperkingen die het gevolg zijn van ME of CVS of van andere ziektes. De Steungroep biedt vergoeding van gemaakte onkosten en een plezierige werksfeer.

Vaardigheden en kwaliteiten

  • Heeft u ervaring met chronische, invaliderende ziekte, bij voorkeur met ME en CVS, als patiënt of betrokkene bij een patiënt en kunt u die ervaring in een breder perspectief plaatsen?
  • Heeft u affiniteit met zieke, arbeidsongeschikte werknemers en wilt u bijdragen aan de versterking van hun positie tegenover onder anderen bedrijfsartsen, keuringsartsen, werkgevers, UWV?
  • Bent u geïnteresseerd in sociale zekerheid bij arbeidsongeschiktheid (WIA, Wajong, WAO, keuringen, re-integratie)?
  • Bent u geïnteresseerd in de actuele stand van het (internationale) wetenschappelijk onderzoek, controverses en misverstanden met betrekking tot ME en CVS?
  • Kunt u bijdragen aan de ontwikkeling van samenwerkingstrajecten van de Steungroep en collega-patiëntenorganisaties?
  • Heeft u kennis van of belangstelling voor onderwerpen als donateursbeleid, website en/of donateursblad?

Dan bent u de persoon die wij zoeken!

Interessant of leuk aan deze vacature

In de 20 jaren dat zij bestaat heeft de Steungroep de positie van ME- en CVS-patiënten bij keuringen verbeterd, een degelijke reputatie opgebouwd en is uitgegroeid tot een kenniscentrum op het gebied van keuringen, werk en uitkeringen (WIA, Wajong, WAO). Daarbij wordt vaak samengewerkt met andere patiëntenorganisaties, zoals de Whiplash Stichting Nederland, de Nierpatiëntenvereniging en de Prikkelbare Darmsyndroom Belangenvereniging. Ook werkt de Steungroep samen met de twee andere ME/CVS- patiëntenorganisaties , de ME/cvs-Vereniging en de ME/CVS-Stichting Nederland.
De Steungroep werkt landelijk en is gevestigd in Groningen. De twintig à vijfentwintig vrijwillige medewerkers (bestuursleden en anderen) verrichten nu samen met een betaalde medewerker alle voorkomende werkzaamheden. De inkomsten van de Steungroep komen uit donaties, projectsubsidies, verkoop van schriftelijk informatiemateriaal, giften en incidentele subsidies.
De Steungroep verkeert op dit moment in een overgangsfase. Organisatorisch, financieel en qua bepaling van het werkterrein moeten de bakens worden verzet. Deze overgang moet eind 2019 zijn afgerond.

Extra informatie

De bestuursleden die al langere tijd voor de Steungroep actief zijn, kunnen desgewenst meer informatie geven over de organisatie en over de inhoud van het bestuurswerk.

Pagina delen of printen?

Reageren op deze vacature?


Informatie over de organisatie

Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid
Bankastraat 42c
9715 CD Groningen
Website: http://www.steungroep.nl


Contactpersoon vacature

Naam: G. de Meijer
E-mail: info@steungroep.nl
Telefoon: 0505492906
Bereikbaar: 's ochtends

Terug naar vacatureoverzicht