Verbindt mensen en ideeën

Secretaris / bestuurslid Focusgroep OHB/UB

Organisatie: Wijkraad Oosterhoogebrug / Ulgersmaborg | Vacature nr: 9554

ouderen 55+
administratie, kantoor en baliewerk, bestuur, PR, communicatie en media
in overleg
minimaal 3 uur, maximaal 8 uur
WA-verzekering, ongevallenverzekering, scholing, onkostenvergoeding
Wijkcentrum De Schakel, wijkcentrum Het Dok en thuis.

Taken en werkzaamheden

De functie bestaat hoofdzakelijk uit het voeren van correspondentie, de notulering van vergaderingen, het aanleveren van ingekomen stukken, het beheer van een (digitaal) archief en - op termijn - fondsenwerving.

Natuurlijk is het meedenken over de huidige werkzaamheden en de toekomst van de focusgroep ook een zeer belangrijk facet van de functie.

Vaardigheden en kwaliteiten

De focusgroep zoekt een enthousiaste en actieve persoon om het bestuur aan te vullen. Bij voorkeur woonachtig in gebiedsdeel Oost van de stad Groningen.

Affiniteit met de doelgroep (50-plussers).

Goede kennis van de Nederlandse taal, een PC en kennis van de gebruikelijke software (tekstverwerking, e-mail).

Interessant of leuk aan deze vacature

Je steentje bijdragen aan het werk van de focusgroep. De focusgroep OHB/UB is een werkgroep voor senioren in Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg, opgericht in 2012 als samenwerkingsverband van enkele actieve wijkbewoners, de Wijkraad Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg en WIJ-Lewenborg (voorheen de MJD). Aanleiding voor de oprichting was het gebrek aan laagdrempelige activiteiten voor ouderen in beide wijken. De focusgroep zet zich in voor het welzijn van 50-plussers in de twee wijken, met de nadruk op laagdrempeligheid. Het gaat daarbij enerzijds om het stimuleren en faciliteren van ontmoeting en ontspanning en anderzijds om het vergroten van de zelfredzaamheid. De focusgroep organiseert jaarlijks twee spelmiddagen met behendigheidsspellen in wijkcentrum De Schakel. Ook is computerondersteuning van 50-plussers opgezet, waarbij de cursisten één-op-één les krijgen. Vooral op het gebied van ontmoeting en ontspanning wil de focusgroep haar activiteiten uitbreiden.  

Extra informatie

De focusgroepvergaderingen zijn gemiddeld één keer per maand (m.u.v. de maanden juli en augustus) op woensdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur in wijkcentrum Het Dok in Lewenborg.

Aangezien het huidige bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de secretariële werkzaamheden per 1 maart 2017 stopt, zoeken we een opvolger.

Pagina delen of printen?

Reageren op deze vacature?


Informatie over de organisatie

Wijkraad Oosterhoogebrug / Ulgersmaborg
Rijksweg 15
9731 AA Groningen
Website: http://www.brugborgvizier.nl


Contactpersoon vacature

Naam: Dhr. Wim Zijlstra
E-mail: wimgzijlstra@cs.com
Telefoon: 0505778702
Bereikbaar: werkdagen van 16.00 tot 18.00 uur

Terug naar vacatureoverzicht